Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Foto över området för placering av ny bro

Väg 757, infart Linghem

Vi planerar att bygga en vägtunnel under järnvägen vid Linghem istället för den befintliga järnvägsbron. Det gör vi för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten.

Vägen under järnvägsbron i östra Linghem är den enda framkomliga vägen för bussar och tung trafik som vill passera järnvägen. Det är också en viktig förbindelse för biltrafik och gång- och cykeltrafik. Undergången är smal och har en snäv kurva på båda sidor som gör det svårt för tung trafik att passera.

Vi planerar därför att bygga en tunnel under järnvägen för att öka framkomligheten och trafiksäkerheten. Vi har haft samråd och granskning av förslaget, och tar nu fram förfrågningsundelag och ansökningshandlingar till Mark- och miljödomstolen.