Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Foto över området för placering av ny bro

Väg 757, infart Linghem

Bron över järnvägen vid Linghem behöver bytas ut för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten.

Bakgrund

Bron i östra Linghem är den enda framkomliga vägen för bussar och tung trafik som vill passera järnvägen. Bron är förstås också en viktig förbindelse för biltrafik och gång- och cykeltrafik.

Bron börjar bli gammal och behöver bytas ut. I tidigare vägplaneskede tittade vi på en bro över järnvägen väster om Linghem. Men i vårt utredningsarbete kom vi fram till att kostnaden för bron överskred projektets budget. Därför har vi nu beslutat att gå vidare med en tunnel under järnvägen i samma läge. Så arbetet med vägplanen fortsätter, dock med ett ändrat fokus.