Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Väg 881, Djurövägen, gång- och cykelväg

Trafikverket planerar att bygga en gång- och cykelväg längs väg 881, Djurövägen mellan Arkösundsvägen och Stora Sidus. Det ökar trafiksäkerheten och framkomligheten för oskyddade trafikanter. Vi ska även förbättra busshållplatser.

Tack alla som har lämnat synpunkter!

Under perioden 1–21 juni hade vi samråd om vägplanen som är i skede samrådshandlingen. Vi tackar för alla synpunkter och all kunskap som kommit in. Nu arbetar vi vidare med planförslaget och gör samtidigt om handlingen till en så kallad granskningshandling. Ytterligare samråd kommer att hållas när vägplanen kungörs för granskning.

Ta del av samrådsmaterialet

Samrådshandlingen finns tillgänglig här på webben i fliken Aktuella handlingar på sidan för Dokument. 

Här kan du läsa mer om samrådet.

Om den nya gång- och cykelvägen

Vi planerar att bygga en cirka 5,2 kilometer ny gång- och cykelväg, mellan Arkösundsvägen och Stora Sidus. Gång- och cykelvägen byter sida från den västra sidan till den östra strax innan korsningen med väg 882, Marbyvägen och går på östra sidan hela vägen fram till Stora Sidus. Se röd linje på kartan nedan. Utöver gång- och cykelvägen ska vi bygga en ny omstigningshållplats och en planskild gång- och cykelpassage under Arkösundsvägen. Vi ska dessutom bygga om några hållplatser längs Djurövägen.

Karta

vag881_djurovagen_oversiktkarta_750.jpg

Se bilder från projektets gestaltningsprogram

I projektets gestaltningsprogram kan du läsa och se bilder på hur vi planerar att bygga den nya gång- och cykelvägen. Här nedan visar vi olika sektionsbilder. Hela dokumentet hittar du på sidan för Dokument.

Här visas hur gång- och cykelvägen ligger cirka 3-4 meter bredvid Djurövägen. Så är det längs större delen av sträckan Arkösundsvägen-Stora Sidus. Den asfalterade bredden är 2,5 meter. 
Gång- och cykelvägen går längs med Djurövägen utan skiljeremsa över Furingstadån. Den asfalterade bredden är 2,5 meter. 
Här visas en trång sektion vid befintlig stenmur vid den nya busshållplatsen vid Stora Sidus. 

Bättre möjligheter att byta till buss

Vid korsningen mellan Arkösundsvägen och Djurövägen blir det en så kallad omstigningshållplats för enklare byten till buss från exempelvis bil eller cykel. Här byggs även en pendlarparkering för bilar och cyklar. Vi bygger även en tunnel under Arkösundsvägen för gående och cyklister. Se bild nedan.