Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 881, Djurövägen, gång- och cykelväg

Trafikverket planerar att bygga en gång- och cykelväg längs väg 881, Djurövägen mellan Arkösundsvägen och Stora Sidus. Det ökar trafiksäkerheten och framkomligheten för oskyddade trafikanter. Vi ska även förbättra busshållplatser.

2021-10-04 Vägplanen är nu fastställd för väg 881, Djurövägen gång- och cykelväg, delen Arkösundsvägen–Stora Sidus

Trafikverket har tagit beslut att fastställa vägplanen för väg 881, Djurövägen gång- och cykelväg, delen Arkösundsvägen–Stora Sidus.

Vägplanen skickades in för fastställelse i slutet av mars 2021. Och nu har Trafikverkets funktion Juridik och planprövning beslutat att fastställa vägplanen för den nya gång- och cykelvägen längs väg 881, Djurövägen. Du som är särskilt berörd får information om detta med brev.

2021-03-25 Länsstyrelsen har tillstyrkt vägplanen och vi har skickat in den för fastställelseprövning

Nu är vi klara med vägplanen för den nya gång- och cykelvägen längs väg 881, Djurövägen mellan Arkösundsvägen och Stora Sidus. Det ingår även en omstigningshållplats vid korsningen med väg 209, Arkösundsvägen, med pendlarparkering för bilar och cyklar, samt en planskild passage under Arkösundsvägen. Dessutom planerar vi åtgärder vid några busshållplatser längs Djurövägen.

Vägplanen var utställd för granskning under perioden 20 november-21 december 2020 och vi skickade sedan in den till Länsstyrelsen. Nu har Länsstyrelsen tillstyrkt vägplanen och vi har skickat in den för fastställelseprövning hos Trafikverket.

Ta del av handlingarna

Fastställelsehandlingen är tillgänglig här på webben, i fliken Aktuella handlingar på sidan för Dokument.

2020-12-22 Tack alla som har lämnat synpunkter på vägplanen för nya gång- och cykelvägen

Under perioden 20 november-21 december 2020 var det möjligt att lämna synpunkter på vägplanen som vi har tagit fram för den nya gång- och cykelvägen längs väg 881, Djurövägen mellan Arkösundsvägen och Stora Sidus. Det framtagna förslaget var då ute på granskning.

Syftet med granskningen var att samla in synpunkter på vägplanen från dem som berörs, såsom sakägare, allmänhet, organisationer och myndigheter.

Ta del av handlingarna

Granskningshandlingen är fortfarande tillgänglig här på webben, i fliken Aktuella handlingar på sidan för Dokument.

Om den nya gång- och cykelvägen

Vi planerar att bygga en cirka 5,5 kilometer ny gång- och cykelväg, mellan Arkösundsvägen och Stora Sidus. Gång- och cykelvägen byter sida från den västra sidan till den östra strax innan korsningen med väg 882, Marbyvägen och går på östra sidan hela vägen fram till Stora Sidus. Se röd linje på kartan nedan. Utöver gång- och cykelvägen ska vi bygga en ny omstigningshållplats med pendlarparkering för bilar och cyklar och en planskild gång- och cykelpassage i form av en tunnel under Arkösundsvägen. Vi ska dessutom bygga om några hållplatser längs Djurövägen. Kostnaden för projektet är cirka 68 miljoner och finansieras av Trafikverket och Norrköpings kommun. Byggstart planeras i slutet av år 2022 och byggtiden är cirka två år.

Karta

vag881_djurovagen_oversiktkarta_750.jpg

Se bilder från projektets gestaltningsprogram

I projektets gestaltningsprogram kan du läsa och se bilder på hur vi planerar att bygga den nya gång- och cykelvägen. Här nedan visar vi olika sektionsbilder. Hela dokumentet hittar du på sidan för Dokument.

Här visas hur gång- och cykelvägen ligger cirka 3-4 meter bredvid Djurövägen. Så är det längs större delen av sträckan Arkösundsvägen-Stora Sidus. Den asfalterade bredden är 2,5 meter.
Här visas hur gång- och cykelvägen ligger cirka 3-4 meter bredvid Djurövägen. Så är det längs större delen av sträckan Arkösundsvägen-Stora Sidus. Den asfalterade bredden är 2,5 meter. 

 

Gång- och cykelvägen går längs med Djurövägen utan skiljeremsa över Manhemsån. Den asfalterade bredden är 2,5 meter.
Gång- och cykelvägen går längs med Djurövägen utan skiljeremsa över Manhemsån. Den asfalterade bredden är 2,5 meter. 
Här visas en trång sektion vid befintlig stenmur vid den nya busshållplatsen vid Stora Sidus.
Här visas en trång sektion vid befintlig stenmur vid den nya busshållplatsen vid Stora Sidus. 

Bättre möjligheter att byta till buss

Vid korsningen mellan Arkösundsvägen och Djurövägen blir det en så kallad omstigningshållplats för enklare byten till buss från exempelvis bil eller cykel. Här byggs även en pendlarparkering för bilar och cyklar. Vi bygger även en tunnel under Arkösundsvägen för gående och cyklister. Se bild nedan.

Ritningen visar den så kallade omstigningshållplatsen med gångtunnel och pendlingsparkering för bil och cykel, nordväst om korsningen med Arkösundsvägen och Djurövägen.
Ritningen visar den så kallade omstigningshållplatsen med gångtunnel och pendlingsparkering för bil och cykel, nordväst om korsningen med Arkösundsvägen och Djurövägen.