Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Väg 881, Djurövägen, gång- och cykelväg

Trafikverket planerar att bygga en gång- och cykelväg längs väg 881, Djurövägen mellan Arkösundsvägen och Stora Sidus. Det ökar framkomligheten och trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. Vi ska även förbättra busshållplatser.

Vad händer framöver?

Vi vill tacka alla som har skickat in synpunkter på samrådsunderlaget för sträckan Marbyvägen–Stora Sidus. Synpunkterna som har kommit in har vi nu sammanställt i samrådsredogörelsen som vi har publicerat på webben. Du hittar dokumentet i mappen Aktuella handlingar på sidan för Dokument.

Vi har skickat samrådsredogörelsen och samrådsunderlaget till Länsstyrelsen för beslut om betydande miljöpåverkan.

Sedan tidigare har vi ett samrådsunderlag för sträckan Arkösundsvägen–Marbyvägen. Där utreder vi just nu möjligheten att dra gång- och cykelvägen på västra sidan av Djurövägen.

Nästa steg är att ta fram en gemensam samrådshandling för hela sträckan Arkösundsvägen–Stora Sidus. Vi planerar att ha ett nytt samråd på orten under första halvåret av 2020.

Projektets omfattning

Vi har tillsammans med Norrköpings kommun enats om att ändra omfattningen i det här projektet som håller på att planera för en ny gång- och cykelväg längs väg 881 Djurövägen. Vi planerade tidigare för två etapper och att bygga ända fram till Djurön men nu avslutas sträckan redan vid Stora Sidus.

Förändringen innebär att vi planerar för att bygga den nya gång- och cykelvägen längs Djurövägen från korsningen med Arkösundsvägen fram till Stora Sidus.

Läs mer om förändringarna.

Projektet omfattar cirka 5,5  kilometer ny gång- och cykelväg, mellan Arkösundsvägen och Stora Sidus. Se grön linje på kartan nedan. Utöver gång- och cykelvägen ska vi bygga en ny omstigningshållplats och en planskild gång- och cykelpassage under Arkösundsvägen. Det ingår även att göra åtgärder vid några hållplatser längs Djurövägen.

Vid korsningen mellan Arkösundsvägen och Djurövägen blir det en så kallad omstigningshållplats för enklare byten till buss från exempelvis bil eller cykel. Här byggs även en pendlarparkering för bilar och cyklar.

Karta

karta_lv_881_201911_750px.jpg

Vi ska bygga en trygg gång- och cykelväg

Vi vill skapa en trafiksäker miljö för cyklister och gående utmed vägarna och planerar därför att bygga en gång- och cykelväg längs med väg 881, Djurövägen mellan Arkösundsvägen och Stora Sidus. I arbetet ingår att bygga en planskild gång- och cykelpassage samt att genomföra åtgärder för bättre utformade och mer tillgängliga busshållplats

Arbetet samfinansieras av Trafikverket och Norrköping kommun.

Syftet med projektet är att öka trafiksäkerheten och framkomligheten för oskyddade trafikanter. Att bygga fler trygga gång- och cykelvägar kan även leda till att fler väljer att ta sig fram på ett mer miljövänligt sätt än med bil.