Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Stensättning i skogen.

Stensättning

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Första arkeologiska utredningen klar

Under april och maj genomfördes en första arkeologiska utredning längs med väg 881, Djurövägen. Arkeologerna undersökte 100 meter ut på vardera sidan om vägen och fann 31 arkeologiska objekt, bland annat gravfält, boplatser, stensättningar och ett kapell.

Den arkeologiska utredningen genomfördes med anledning av den planerade gång- och cykelvägen.

Syftet med den första arkeologiska utredningen har varit att visa om fornlämningar eller övriga kulturhistoriska lämningar finns inom utredningsområdet för gång- och cykelvägen. Det har även varit att identifiera objekt som behöver utredas ytterligare i en så kallad etapp två av den arkeologiska utredningen, för att fastställa om objekten är fornlämningar.

– Vi använder den här utredningen för att kunna bestämma var det är lämpligast att dra gång- och cykelvägen, säger Gabriella Strand, projektledare Trafikverket.

Ta del av rapporten

Är du intresserad av mer information om fynden kan du ta del av arkeologernas rapport som är publicerad i fliken Aktuella handlingar under Dokument.