Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Välkommen att lämna synpunkter

Nu har du möjlighet att lämna synpunkter om samrådsunderlaget som beskriver projektets etapp 1. I denna etapp planerar vi för gång- och cykelvägen mellan Arkösundsvägen–Marbyvägen, inför länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan.

Mellan den 26 mars och 9 april kan du lämna dina synpunkter. Samrådsunderlaget hittar du här på webben under fliken Aktuella handlingar på sidan för Dokument.

När samrådstiden är slut sammanställs inkomna synpunkter i ett yttrande som bifogas samrådsunderlaget och skickas till Länsstyrelsen för deras bedömning om projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Lämna gärna synpunkter via webben

På projektets webbsida finns mellan den 26 mars och 9 april en länk till ett formulär där du kan lämna dina synpunkter på samrådsunderlaget.

Om du inte använder formuläret på webben kan du skicka dina synpunkter till Trafikverket, Ärendemottagning, Box 810, 781 28 Borlänge eller till investeringsprojekt@trafikverket.se senast den 9 april 2018. Ange diarienummer TRV 2017/23615.

Fler tillfällen att lämna synpunkter ges i kommande skeden av planeringen.

Välkommen att kontakta oss

Har du frågor är du välkommen att kontakta projektledare Gabriella Strand på telefon 010-124 36 67, gabriella.strand@trafikverket.se eller markförhandlare Elin Åkerberg på telefon 010-123 02 92, elin.akerberg@trafikverket.se.

Mer om projektet

Projektet innebär att vi planerar för att ny gång- och cykelväg som avskiljs från Djurövägen genom en skiljeremsa. I korsningen väg 209/ väg 881 ska vi bygga en planskild passage för gång- och cykeltrafikanterna som ansluts till den befintliga gång- och cykelväg längs väg 209. Vid den korsningen ska vi göra en så kallad omstigningshållplats som består av en pendlarparkering för bilar och cyklar samt av de två befintliga busshållplatserna som tillgänglighetsanpassas.