Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

cykel
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Välkommen på samrådsmöte

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg längs väg 881, Djurövägen. Nu bjuder vi in till samrådsmöte om projektets etapp 1, vägplanen för delsträckan Arkösundsvägen–Marbyvägen.

Vi bjuder in till mötet för att berätta om projektet och få veta vad du tycker. Varmt välkommen!

Syftet med projektet är att öka trafiksäkerheten och framkomligheten för oskyddade trafikanter.

Etapp 1 omfattar cirka 1,5 km ny gång- och cykelväg längs väg 881, Djurövägen, mellan Arkösundsvägen och Marbyvägen. Vi ska även göra åtgärder för bättre utformade och mer tillgängliga busshållplatser samt planerar för planskilda korsningar för gång- och cykeltrafik vid väg 209, Arkösundsvägen.

På mötet informerar vi om:

  • vägplanens formella handläggning
  • frågor kring markinlösen
  • vattenverksamhet (påverkan på grundvatten och markavvattningsföretag)
  • presentation av förslagsskisser

Tid och plats

Måndagen den 10 december, klockan 18.30 på Manheims Säteri, Bråvikens golfklubb, Norrköping.

Underlag

Handlingar inför mötet hittar du här på webben under fliken Aktuella handlingar på sidan för Dokument.

Synpunkter

Vi vill ha dina synpunkter muntligt under mötet eller skriftligt till Trafikverket, Ärendemottagningen, Box 810, 780 28 Borlänge eller till investeringsprojekt@trafikverket.se senast den 7 januari 2019. Ange diarienummer TRV 2017/23615. Du kan även lämna synpunkter direkt här på webben. Se länk längst upp på projektwebbsidan.

Välkommen att kontakta oss

Har du frågor är du välkommen att kontakta projektledare Gabriella Strand på telefon 010-124 36 67, gabriella.strand@trafikverket.se eller markförhandlare Elin Åberg på telefon 010-123 02 92, elin.aberg@trafikverket.se.