Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Vi tar markprover för gång- och cykelvägen

När vi planerar ett kommande bygge undersöker vi hur marken ser ut och beter sig. För att få ett bra underlag på markens egenskaper tar vi nu kompletterande prover för etapp 1 av den nya gång- och cykelvägen längs väg 881, Djurövägen.

Vi tar kompletterande markprover för våra geotekniska undersökningar längs delsträckan Arkösundsvägen–Marbyvägen.

Fältundersökningarna genomförs under perioden 8–27 oktober 2018. Berörda fastighetsägare har fått mer information.

Vill du veta mer?

Har du frågor, upplysningar eller synpunkter, vänligen kontakta någon av följande personer:

Markfrågor: Elin Åberg, telefon 010-123 02 92, e-post: elin.aberg@trafikverket.se

Utredningsledare: Fredrik Niva, telefon 070-232 71 08