Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Cyklister.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Gång- och cykelvägen planeras fram till Stora Sidus

Trafikverket och Norrköpings kommun har enats om att ändra omfattningen i projektet som planerar för en ny gång- och cykelväg längs väg 881 Djurövägen. Vi planerade tidigare att bygga ända fram till Djurön men nu avslutas sträckan redan vid Stora Sidus.

Förändringen innebär att vi planerar för att bygga den nya gång- och cykelvägen längs Djurövägen från korsningen med Arkösundsvägen fram till Stora Sidus. Se grön linje på kartan nedan.

karta_lv_881_201911_750px.jpg

Att vi planerar för en kortare sträcka beror på att projektet har blivit dyrare än beräknat. Trafikverket och Norrköpings kommun, som tillsammans finansierar, har inte tillräckliga medel för att planera och bygga hela sträckan fram till Djurön.

Vi har valt att avsluta gång- och cykelvägen vid Stora Sidus eftersom kommunen planerar för nya bostäder i områdena Marby, Unnerstad och Stora Sidus. En förbättrad trafiksäkerhet längs Djurövägen krävs för att möjliggöra mer bostadsbyggande och därför är etappen mellan Arkösundsvägen och Stora Sidus högst prioriterad.

Vad händer med den sista sträckan fram till Djurön?

Trafikverket och Norrköpings kommun har för avsikt att planera och bygga de återstående 2,5 kilometrarna till Djurön längre fram i tiden. Men just nu finns inga beslut på planläggning för den delen.

Det här ingår i projektet

Projektet omfattar nu cirka 5,5 kilometer ny gång- och cykelväg, mellan Arkösundsvägen och Stora Sidus. Utöver gång- och cykelvägen ska vi bygga en ny omstigningshållplats och en planskild gång- och cykelpassage under Arkösundsvägen. Det ingår även att göra åtgärder vid några hållplatser längs Djurövägen.

Vid korsningen mellan Arkösundsvägen och Djurövägen blir det en så kallad omstigningshållplats för enklare byten till buss från exempelvis bil eller cykel. Här byggs även en pendlarparkering för bilar och cyklar.

Vad händer framöver?

Sedan tidigare har vi ett samrådsunderlag för sträckan Arkösundsvägen–Marbyvägen. Där utreder vi just nu möjligheten att dra gång- och cykelvägen på västra sidan av Djurövägen.

Vi håller på att ta fram ett samrådsunderlag för sträckan Marbyvägen–Stora Sidus och det beräknas vara klart i vinter. När det är klart kommer vi att arbeta vidare med en gemensam samrådshandling för de båda sträckorna. Det kommer att bli ett nytt samråd på orten under första halvåret av 2020.

Fakta om projektet

Arbetet med att bygga en ny gång- och cykelväg Djurövägen samfinansieras av Trafikverket och Norrköping kommun.

Syftet med projektet är att öka trafiksäkerheten och framkomligheten för gående och cyklister. Att bygga fler trygga gång- och cykelvägar kan även leda till att fler väljer att ta sig fram på ett mer miljövänligt sätt än med bil.