Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Barn med cykelhjälm.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Tack alla som har lämnat synpunkter på vägplanen för nya gång- och cykelvägen

Under perioden 20 november-21 december 2020 var det möjligt att lämna synpunkter på vägplanen som vi har tagit fram för den nya gång- och cykelvägen längs väg 881, Djurövägen mellan Arkösundsvägen och Stora Sidus. Förslaget var då ute på granskning.

Det ingår även en omstigningshållplats vid korsningen med väg 209, Arkösundsvägen, med pendlarparkering för bilar och cyklar, samt en planskild passage under Arkösundsvägen. Dessutom planerar vi åtgärder vid några busshållplatser längs Djurövägen.

Syftet med granskningen var att samla in synpunkter på vägplanen från dem som berörs, såsom sakägare, allmänhet, organisationer och myndigheter.

Vad händer framöver?

Nu sammanställer vi synpunkterna som har kommit in i ett så kallat granskningsutlåtande samt gör eventuella justeringar av vägplanen. Först därefter skickar vi iväg handlingen till Länsstyrelsen för deras yttrande om vägplanen. Om de tillstyrker vägplanen kan vi sedan skicka in den för fastställelseprövning hos Trafikverket.

Ta del av handlingarna

Granskningshandlingen är tillgänglig här på webben, i fliken Aktuella handlingar på sidan för Dokument.

Om den nya gång- och cykelvägen längs väg 881 Djurövägen

Vi planerar att bygga en cirka 5,5 kilometer ny gång- och cykelväg, mellan Arkösundsvägen och Stora Sidus. Gång- och cykelvägen byter sida från den västra sidan till den östra strax innan korsningen med väg 882, Marbyvägen och går på östra sidan hela vägen fram till Stora Sidus. Se röd linje på kartan nedan. Utöver gång- och cykelvägen ska vi bygga en ny omstigningshållplats med pendlarparkering för bilar och cyklar och en planskild gång- och cykelpassage i form av en tunnel under Arkösundsvägen. Vi ska dessutom bygga om några hållplatser längs Djurövägen. Kostnaden för projektet är cirka 68 miljoner och finansieras av Trafikverket och Norrköpings kommun. Byggstart planeras i slutet av år 2022 och byggtiden är cirka två år.

Karta

vag881_djurovagen_oversiktkarta_750.jpg