Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Tyck till om vägplanen

Under perioden 1-21 juni samråder vi om den nya gång- och cykelvägen längs väg 881, delen Arkösundsvägen–Stora Sidus. Här kan du läsa mer om samrådet.

Vanligtvis ordnar vi ett fysiskt möte för alla intresserade. På mötet brukar vi presentera hur vi planerar att bygga den nya vägen. Med hänsyn till coronaviruset har vi i stället spelat in ett informationsmöte som du kan ta del av här på webben.

Du kan även ta del av dokument i fliken Aktuella handlingar på sidan för Dokument.

Vi bjuder in till en digital presentation

Vi har spelat in vår presentation där vår projektledare Anna Kero samt Jacob Sjöström och Stefan Norberg från vår konsult Sweco berättar om vår planering och hur vi tagit fram förslaget på den nya gång- och cykelvägen.

Lämna dina synpunkter senast den 21 juni

Samrådsperioden pågår mellan måndag den 1 juni och söndag den 21 juni. Du kan lämna synpunkter på följande sätt:

  • Via formuläret här på webben. Till formuläret.
  • Mejla oss på investeringsprojekt@trafikverket.se.
  • Skriva ett brev och posta till: Trafikverket, Ärendemottagningen, Investering, Box 810, 781 28 Borlänge.

Ange alltid ärendenummer: TRV 2020/49893.

Tack för att du bidrar!

När din mark påverkas av vårt arbete

Vi erbjuder separata möten med de personer vars mark påverkas av vårt arbete. Om du är en av dessa personer så ska du ha fått ett brev direkt i brevlådan.

Samarbetet med Norrköpings kommun

Att bygga om en väg kräver lång planering och det är alltid en tidskrävande process som är viktig för att allt ska bli så bra som möjligt. Under planeringen av den nya gång- och cykelvägen har vi ett tätt samarbete med Norrköping kommun, som dessutom är med och delfinansierar projektet. Nu är det din tur att lämna dina synpunkter!

Om projektet

Trafikverket planerar att bygga en gång- och cykelväg längs väg 881, Djurövägen, mellan Arkösundsvägen och Stora Sidus för att höja säkerheten för cyklister och andra oskyddade trafikanter. Det ingår även en omstigningshållplats vid korsningen med Arkösundsvägen och Djurövägen, med pendlarparkering för bilar och cyklar, samt en planskild passage under väg 209, Arkösundsvägen. Dessutom planerar vi åtgärder vid några busshållplatser längs Djurövägen. Projektet kommer att beröra markavvattningsföretag.