Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Tre ungdomar cyklar
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Vägplan för den ny gång- och cykelvägen längs väg 881 Djurövägen klar för granskning

Vi planerar att bygga en ny gång- och cykelväg längs väg 881 Djurövägen mellan Arkösundsvägen och Stora Sidus. Nu har vi tagit fram ett förslag på hur den nya gång- och cykelvägen ska se ut. Förslaget går nu ut på granskning.

Syftet med granskningen är ett att samla in synpunkter på vägplanen från dem som berörs, såsom sakägare, allmänhet, organisationer och myndigheter.

Det ingår även en omstigningshållplats vid korsningen med väg 209, Arkösundsvägen, med pendlarparkering för bilar och cyklar, samt en planskild passage under Arkösundsvägen. Dessutom planerar vi åtgärder vid några busshållplatser längs Djurövägen.

Granskningen pågår från den 20 november till den 21 december 2020.

Handlingarna finns tillgängliga här på webben i fliken Aktuella handlingar på sidan för Dokument. Kungörelseannonsen kan du läsa nedan.

Granskningshandlingarna finns även tillgängliga på följande platser:

  • Trafikverket kontor på Brigadgatan 12, Linköping
  • Norrköping kommun, Förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21, Norrköping.

– Att vi kan presentera en färdig vägplan för den nya gång- och cykelvägen känns riktigt bra. Från den 20 november till 21 december är granskningsperioden öppen och vi kommer att finnas tillgängliga under hela perioden för att svara på frågor om vägplanen, säger Anna Kero, projektledare Trafikverket.

Välkommen med dina synpunkter

Fram till den 21 december 2020 kan du lämna dina synpunkter via e-post till investeringsprojekt@trafikverket.se eller via brev till Trafikverket, Ärendemottagningen, Box 810, 781 28 Borlänge.

Ange alltid ärendenummer: TRV 2020/49893.

Om den nya gång- och cykelvägen längs väg 881 Djurövägen

Vi planerar att bygga en cirka 5,5 kilometer ny gång- och cykelväg, mellan Arkösundsvägen och Stora Sidus. Gång- och cykelvägen byter sida från den västra sidan till den östra strax innan korsningen med väg 882, Marbyvägen och går på östra sidan hela vägen fram till Stora Sidus. Se röd linje på kartan nedan. Utöver gång- och cykelvägen ska vi bygga en ny omstigningshållplats med pendlarparkering för bilar och cyklar och en planskild gång- och cykelpassage i form av en tunnel under Arkösundsvägen. Vi ska dessutom bygga om några hållplatser längs Djurövägen. Kostnaden för projektet är cirka 68 miljoner och finansieras av Trafikverket och Norrköpings kommun. Byggstart planeras i slutet av år 2022 och byggtiden är cirka två år.

Karta

vag881_djurovagen_oversiktkarta_750.jpg