Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Samråd 1–21 juni 2020

Under perioden 1–21 juni 2020 hade vi samråd om förslaget på den nya gång och cykelvägen längs väg 881, Djurövägen. Här kan du läsa mer om samrådet.

Vanligtvis ordnar vi ett fysiskt möte för alla intresserade. På mötet brukar vi presentera hur vi planerar att bygga den nya vägen. Med hänsyn till coronaviruset hade vi i stället spelat in ett informationsmöte som vi tidigare länkade till här på webben. Det har även gått att ta del av en samrådshandling.

Ta del av vår presentation

I fliken Informationsmaterial på sidan för Dokument kan du se presentationen som användes under samrådet. Vi visade presentationen som en film där vår projektledare Anna Kero samt Jacob Sjöström och Stefan Norberg från vår konsult Sweco berättade om planeringen av den nya gång- och cykelvägen.

Tack alla som har lämnat synpunkter!

Vi vill tacka dig som har lämnade synpunkter i juni. Därefter har vi arbetat vidare med planförslaget och gjort om handlingen till en så kallad granskningshandling. Under perioden 20 november–21 december är vägplanen utställd för granskning.

Här kan du läsa mer om granskningen av vägplanen som pågår fram till den 21 december 2020.

Ta del av samrådsmaterialet från juni

Du kan fortfarande ta del av samrådshandlingen från juni som finns tillgänglig här på webben i fliken Arkiv på sidan för Dokument.

När din mark påverkas av vårt arbete

Vi har haft separata möten med de personer vars mark påverkas av vårt arbete. Alla berörda har erbjudits sådana möten och fått brev om det.

Samarbetet med Norrköpings kommun

Att bygga om en väg kräver lång planering och det är alltid en tidskrävande process som är viktig för att allt ska bli så bra som möjligt. Under planeringen av den nya gång- och cykelvägen har vi ett tätt samarbete med Norrköping kommun, som dessutom är med och delfinansierar projektet.

En viktig del i den demokratiska processen

Vi försöker skapa oss en god uppfattning om vilka intressen som finns, samt vilka värden och kvaliteter som finns i området. Synpunkterna från samråden publiceras i en samrådsredogörelse där vi också redovisar vad vi har gjort med anledning av synpunkterna. Samråd sker kontinuerligt under hela planläggningsprocessen.

Läs mer om planläggningsprocessen här. 

Läs mer om projektet.