Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Väg 684, Opphem, förslag om att förändra allmän väg till enskild väg

Trafikverket föreslår att väg 684 i Opphem, Kinda kommun, förändras från allmän väg till enskild väg.

Vägen ligger utanför planlagt område och utanför Kinda kommun. Trafikverket föreslår att väg 684 förändras från allmän väg och övergår till att förvaltas av en vägsamfällighet.

Vägen leder inte till någon viktigare allmän inrättning och behövs därför inte för allmänt bruk.

Fakta om väg 684

  • Vägen är cirka 283 meter lång och cirka 3 meter bred. 
  • Högsta tillåtna hastighet är 70 km/tim.
  • Vägen går mellan allmän väg 683 fram till enskilda vägar i Fällan, och har främst lokal trafik. 
  • Det är ingen genomfartsled och heller ingen övergripande väg i vägsystemet. 
  • Årsdygnsmedeltrafiken mättes år 2012 till cirka 22 fordon och av dessa var 2 lastbilar.
  • Vägen ligger utanför planlagt område.