Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Fjärrstyrning av tågtrafik

Trafikverket planerar för ökad fjärrstyrning av tågtrafiken

Idag är Sveriges järnvägsnät till största del fjärrstyrd, vilket innebär att tågtrafiken styrs från trafikcentraler. Det finns dock ett antal järnvägssträckor och större driftplatser som fortfarande hanteras lokalt. Trafikverket kommer fram till 2019 införa fjärrstyrning på tio prioriterade sträckor och större driftplatser i ett gemensamt projekt.

Lokal hantering av en järnvägssträcka innebär att en person, tågklarerare, övervakar och leder trafiken på en järnvägssträckas driftplatser där varje driftplats bemannas av lokaltågklarerare. Idag är det cirka 25 järnvägssträckor och 12 större driftplatser som fortfarande hanteras lokalt.

Varför inför vi fjärrstyrning?

Det finns flera fördelar med fjärrstyrning som kan sammanfattas i ökad säkerhet, förhöjd kapacitet och mer flexibilitet. Säkerheten bedöms öka genom de inbyggda säkerhetssystemen som följer med fjärrstyrning, samt för att man arbetar med övervakning på samma sätt på alla fjärrstyrda spår. Kapaciteten och flexibiliteten ökar eftersom hantering av trafik inte längre blir beroende av lokal bemanning av driftplatser. Fjärrstyrning förenklar även omledning av trafik vid trafikstörningar. Fjärrstyrning har successivt införts i Sverige sedan 1950-talet.

Läs mer om projektet under fördjupning.