Norrbotniabanan – mellan Umeå och Luleå - Trafikverket

Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Tåg på väg

Foto: Bertil Bernhardsson

Norrbotniabanan – mellan Umeå och Luleå

Norrbotniabanan är en planerad kustnära järnväg mellan Umeå och Luleå som ger möjlighet till flera positiva samhällsutvecklingseffekter. För Sverige som helhet och regionen. Just nu pågår ett planeringsarbete för projektets olika delsträckor.

Norrbotniabanan ska i första hand förstärka godstrafiken i landet, men också möjliggöra persontrafik mellan norrlandskustens städer. De positiva effekterna är stora; Transportkostnaderna för godstrafiken kan minskas med ca 30 procent och restiderna för persontrafik kan halveras vilket möjliggör arbetspendling på ett bättre sätt än idag.

Norrbotniabanan bedöms skapa förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling, ökad konkurrenskraft för näringslivet och en positiv regional utveckling som gagnar hela landet. Den nya järnvägen väntas som helhet ge stora klimat- och miljövinster. Exempelvis beräknas utsläppen av koldioxid minska med cirka 80 000 ton per år.

Nuläge

Alla järnvägsutredningar är klara och Trafikverket arbetar med att ta fram järnvägsplaner för sträckan Umeå-Skellefteå.

I den nationella transportplanen för 2018-2029 anslår regeringen pengar till bygget av Norrbotniabanan, Umeå-Skellefteå. Byggstart för sträckan Umeå-Dåva äger rum hösten 2018.