Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Vy över sjö

Mark och fastighet Norrbotniabanan

Mark och fastighetsfrågor i samband med järnvägsbyggnation

När en ny järnväg ska byggas påverkas markägare och närboende i hög grad. Många frågor väcks. Du är välkommen att kontakta oss om du har ytterligare frågor eller funderingar.

Planeringsskedet

Här beskrivs översiktligt vad som gäller för mark och fastigheter som berörs i planeringsskedet det vill säga innan järnvägens sträckning är beslutad,(järnvägsutredning).
I detta skede finns det vanligtvis flera alternativa sträckningar för ny järnväg. Det är ofta många fastigheter som berörs inom de olika utredningsområdena. Allt eftersom Trafikverket får mer kunskap om förhållandena kan vi bättre avgöra var järnvägen lämpligast bör gå. Om du vill veta om din fastighet är berörd kan du kontakta oss direkt. Se uppgifter till högst upp på denna sida.

Att sälja

Så länge järnvägens sträckning inte är beslutad kan Trafikverket inte ersätta eventuella värdeminskningar i förhållande till det förväntade marknadsvärdet. Enligt lagens mening har fastigheten inte lidit skada utan drabbats av ett negativt förväntningsvärde. Detta ersätts inte, liksom det omvända - positiva förväntningsvärden.

Trafikverket kan här hjälpa till med information och fungera som "bollplank" till mäklare, säljare och köpare för att skapa ett bra beslutsunderlag.
Trafikverket kan i vissa extraordinära fall köpa fastigheten redan i planeringsskedet. En opartisk värdering ligger då till grund för förhandlingarna om ersättning.

Att köpa

När järnvägens sträckning är beslutad och Järnvägsplanen är upprättad framgår vilken mark som behöver lösas in av Trafikverket. Köper man en fastighet dessförinnan gäller samma regler om inlösen och intrångsersättning som om man ägt fastigheten redan från början i järnvägsplaneringen.

Att bygga om och till

Här krävs i de flesta fall bygglov. Kommunerna som handlägger bygglov är restriktiva så länge en järnvägsutredning pågår. Beträffande renovering av en fastighet eller utveckling av en affärsverksamhet är vårt generella råd att följa den plan man har för egen del. Ni får gärna kontakta oss för samråd.