Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Flera röda hus.

Förtida inlösen

I undantagsfall kan en fastighetsägare få sin fastighet inlöst innan järnvägsplanen för Norrbotniabanan har fått laga kraft. Det gäller om fastighetsägaren har synnerliga skäl för en sådan inlösen.

Enligt lagen om byggande av järnväg har en fastighetsägare möjlighet att få sin fastighet inlöst innan järnvägsplanen har fått laga kraft. Om en förtida inlösen ska bli aktuell måste fastighetsägaren ha synnerliga skäl och fastigheten kommer sannolikt behövas för bygget av Norrbotniabanan.

Förutsättningar för förtida inlösen

Som synnerliga skäl räknas exempelvis skilsmässa, dödsfall, medicinska skäl eller annat. Oavsett vilket synnerligt skäl som åberopas, ska det medföra att du som fastighetsägare är tvungen att sälja din fastighet just nu.

Trafikverket har en restriktiv tillämpning av förtida inlösen och det sker endast i undantagsfall.

Begäran om förtida inlösen

Vill du som fastighetsägaren ansöka om förtida inlösen ska du skriftligen inkomma med följande uppgifter:

  • På vilket sätt fastigheten kommer att behövas för järnvägsändamål.
  • Vilka synnerliga skäl som du anser föreligga.
  • Uppgifter som visar att du som fastighetsägare försökt sälja fastigheten men att det inte varit möjligt, eller endast varit möjligt till ett pris som uppenbart har påverkats negativt av den planerade järnvägen.

Ansökan kompletterar du med skriftliga handlingar som styrker begäran, såsom läkarintyg, intyg från mäklare om försök till försäljning, begärt försäljningspris etcetera.

Processen

När du är klar med ansökan skickar du den till oss på adress: Trafikverket, Norrbotniabanan Fastighet och avtal, Box 809, 971 25 Luleå.

När vi fått in din ansökar tittar vi igenom den, sammanställer handlingarna och vidarebefordrar dem till Trafikverket Juridik i Borlänge.

Handlingarna granskas och ansvarig jurist avger ett yttrande som sedan skickas till Helena Eriksson, regional direktör Trafikverket. Regional direktör tar sedan beslut om huruvida förtida inlösen kan medges eller ej.

Om medgivande: Trafikverket tar fram marknadsvärdering av berörd fastighet med stöd av oberoende värderare. Om avslag: Beslutet kan ej överklagas, men det finns möjlighet till förnyad prövning.

Mer information

Vill du veta mer om förtida inlösen kan vara aktuellt i ditt fall kan du prata med våra markförhandlare. Se kontaktuppgifter högst upp på sidan.