Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ekodukt

Exempel på en ekodukt som planeras att byggas över både E4 och Norrbotniabanan.

Miljö

Så här påverkar bygget av Norrbotniabanan miljön.

Järnvägen är det bästa valet för miljön. Den är energisnål och ger mycket små utsläpp av koldioxid. Trots det pågår ett intensivt arbete för att minska den miljöpåverkan järnvägen ändå har. Miljöarbetet ska därför bedrivas konsekvent och ambitiöst i såväl planering som vid byggande och drift.

Att bygga en järnväg på en ny plats innebär att miljön påverkas. Järnvägen kan till exempel ge bullerstörningar i bostadsområden, påverka landskapsbilden eller ge hinder för människor och djur att röra sig fritt. När
man bygger järnväg går det också åt mycket material och energi.

Nyckeln till att minska järnvägens miljöpåverkan är att göra rätt från början, det vill säga att göra rätt val av järnvägssträckning, utformning, material och byggmetod.

Norrbotniabanan ger som helhet stora miljövinster. Exempelvis beräknas utsläppen av koldioxid minska med cirka 80 000 ton per år.