Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Upphandling av första järnvägsplanen för Norrbotniabanan

Nu har arbetet med första järnvägsplanen på Norrbotniabanan, sträckan Umeå-Dåva, lagts ut för anbud.

Sedan Norrbotniabanan AB i samarbete med Trafikverket 2015 beviljats finansiering från EU, Region Västerbotten och Länsstyrelsen i Norrbotten har en fortsatt planering av Norrbotniabanan blivit möjlig. Trafikverket har ansvaret för planeringsarbetet.

Samtliga järnvägsutredningar för sträckan Umeå-Luleå är sedan tidigare klara. Trafikverket ska nu ta fram järnvägsplaner för sträckan Umeå-Skellefteå. Nu är den första delsträckan, Umeå-Dåva, ute för anbud. Upphandlingen beräknas vara klar i mitten av april och sedan startar arbetet.

I tidigare skeden har en korridor där järnvägen ska gå slagits fast. I järnvägsplanen ska en exakt sträckning bestämmas och projekteras. Trafikverket och den kontrakterade konsulten tittar närmare på för- och nackdelar med de alternativa sträckningar som finns inom korridoren. För att kunna besluta om den slutgiltiga sträckningen ska man sedan projektera anläggningen, inte minst broar och tunnlar som behövs, upprätta miljökonsekvensbeskrivning (MKB), genomföra samråd med närboende och intressenter och få ett godkännande av Länsstyrelsen.

Arbetet beräknas vara klart 2018 och då är sträckan klar för byggstart om ett sådant beslut och en finansiering finns. Upphandling av de övriga järnvägsplanerna för Umeå-Skellefteå beräknas gå ut för anbud senare i år.