Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Fältarbeten på Norrbotniabanan delen Umeå-Dåva

Trafikverket har påbörjat arbetet med järnvägsplanen för första sträckan mellan Umeå och Dåva.

Vi kommer därför utföra arbeten för järnvägsplanen i form av flygskanningar, fältinventeringar, geotekniska undersökningar och arkeologiska utredningar. Genom lagen om byggande av järnväg får Trafikverket rätt att tillträda en fastighet för att verkställa mätning eller utstakning, undersökning av grund eller utföra annan förberedande åtgärd för byggande av järnvägen.

Berörda markägare kommer att kontaktas innan arbeten påbörjas. Arbeten i området kommer pågå under 2016.

Vad gäller utformningen av järnvägen kommer vi kalla till samrådsmöten där fastighetsägare, nyttjanderättshavare, allmänhet och övriga berörda ges möjlighet att lämna synpunkter.