Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

En kikare
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Planläggningsbeskrivning för sträckan Umeå-Dåva

Trafikverket har påbörjat planläggningen av den första etappen av Norrbotniabanan mellan Umeå och Skellefteå där järnvägsplanen för delen Umeå - Dåva är först ut.

Planläggningsbeskrivningen här ger information om hur projektet Norrbotniabanan, delen Umeå - Dåva kommer att planläggas, när allmänheten kan påverka samt vilka beslut som kommer att fattas. Det som händer framöver är att Trafikverket har påbörjat planläggning av järnvägsplanen och arbete med att upprätta en samrådshandling och miljökonsekvensbeskrivning pågår. I samrådshandlingen pågår förnärvarande linjestudier inom utredningskorridoren. Linjestudierna mynnar ut i en optimerad linje som utgör planförslaget. Samråd sker kontinuerligt samt genom samrådsmöten. Inför samrådsmöten sker annonsering och utskick till berörda. Samrådsmöten avseende planförslaget där berörda ges möjlighet att ge synpunkter planeras ske slutet av 2016/början av 2017.