Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Deltagare på mötet
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Dialog igång i Skellefteå för godstrafiken

För att skapa bästa möjliga lösningar för godstrafiken genom Skellefteå bjöd Trafikverket in några av de största aktörerna till ett första möte för att presentera nuläget i projektet och utmaningarna i järnvägens dragning i och runt Skellefteå.

- Vi presenterade några olika förslag till lösningar, berättar Maria Erlandsson, projektledare. Det var otroligt bra att få tidig respons från aktörerna som har lokal kännedom och stor kunskap. Vi tar till oss för att kunna landa i bästa möjliga lösning för godstransporterna för Norrbotniabanan genom Skellefteå.

Maria Erlandsson, Trafikverket med Alexander Lindfors, Boliden

Maria Erlandsson, Trafikverket i samspråk med Alexander Lindfors från Boliden.

Medverkande företag var Boliden, Kuusakoski, Rail Care, Skellefteå Kraft, Skellefteå Hamn samt Skellefteå kommun. Från Trafikverket medverkade projektledarna och berörda från planeringsfunktionen samt projekterande konsult ÅF.

Jenny Rönngren, Skellefteå kommun

Jenny Rönngren arbetar som projektledare i Skellefteå kommun.

- Det här gav värdefull information även för oss i kommunen, säger Jenny Rönngren, som arbetar i en nyinrättad roll som projektledare för Norrbotniabanan i Skellefteå kommun. Vi har våra egna planer kring expansion bland annat i hamnen med nya industritomter och vi måste samplanera med Trafikverket för att få bra lösningar både för godstrafiken och givetvis även för tågresenärerna i Skellefteå.

Gruppen resonerade kring de alternativ till dragning av järnvägen som finns inom den beslutade järnvägskorridoren och representanterna beskrev behoven av bra järnvägslösningar för sina respektive verksamheter framöver. För Skellefteå Kraft till exempel är inte behoven av järnvägstransporter så stora i dagsläget, men som Seved Lycksell, affärsområdeschefen sade, kan det hända mycket om några år, det är ju en lång process att bygga järnväg. Samtliga medverkande menade att det är bra om det går att tänka brett och flexibelt och inte låsa sig i för smala lösningar.

Seved Lycksell, Skellfteå Kraft tillsammans med Lars Widelund, Skellefteå Hamn

Seved Lycksell, Skellefteå Kraft och Lars Widelund från Skellefteå hamn gav värdefull input i frågan om gods på järnväg genom Skellefteå.

Fler aktörer kommer att kontaktas inom transportsektorn i närområdet och den här grupperingen bestämde vid sittande bord att hålla kontakten och att Trafikverket återkommer med inbjudan till ett uppföljande möte i höst, under oktober månad.