Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Vad händer efter samråd?

Efter samrådsmöten i Skellefteå och Robertsfors i maj och juni har vi fått in cirka 50 skriftliga synpunkter och frågor från fastighetsägare och andra intressenter.

De flesta har önskemål eller synpunkter på att järnvägslinjen inte ska dras över deras fastighet medan andra har farhågor när det gäller buller och vibrationer. Trafikverket noterar alla synpunkter och vi tackar för ert engagemang. Vi kommer att återkoppla på varje inkommen synpunkt och fråga, via brev eller mail till berörda så snart vi har möjlighet efter semestern.

När en ny järnväg planeras är det många faktorer som påverkar det exakta läget och de markytor som behöver tas i anspråk. Trafikverket tar hänsyn till trafikala analyser, befolkningsutveckling, näringslivets behov, nationella planen, projektets mål, vad som sagts i järnvägsutredningarna och även det som kommit fram vid och efter samrådsmöten.

Stationslägen Umeå-Skellefteå

De beslutade stationslägena Umeå - Sävar Robertsfors Bureå – Skellefteå påverkar också hur järnvägslinjen kommer att dras. Förutom stationslägen så behövs mötesstationer för tågen med ungefär en mils mellanrum. Dessa måste dessutom ligga på raksträckor på närmare en kilometer som i princip inte alls får luta.

Fram till dessa mötesstationer behövs servicevägar för framtida drift och underhåll. Ett intressant nyckeltal kan vara att i både järnvägsprojekten Haparandabanan och Botniabanan byggdes nästa dubbelt så långa sträckor med ersättningsvägar, servicevägar med mera, som själva sträckan för järnvägen. Det kan innebära att vissa fastighetsägare/intressenter påverkas även indirekt av järnvägsbygget genom vägbyggnationer.

För en möjlig framtida utveckling med stationer och resandeutbyte i Ånäset och i Bygdeå planerar även Trafikverket järnvägen och mötesstationer så nära den samlade bebyggelsen som det går utan alltför långtgående störningar.

Vad händer härnäst?

Trafikverket arbetar vidare med planeringen av linjedragningen med alla ovanstående aspekter med i processen och alla synpunkter som inkommit från intressenter, andra samhällsaktörer, företag, föreningar och privatpersoner.

Under våren 2018 kommer linjestudier att presenteras med föreslagen järnvägslinje inom kommunerna Robertsfors och Skellefteå. Där kommer vi också att förklara bortvalda alternativ. Nya samrådsmöten kommer att äga rum framöver och som vanligt sker inbjudan direkt till berörda samt genom allmän annonsering.