Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Är du berörd av Norrbotniabanan?

Alla som blir berörda av den nya järnvägskorridoren kanske inte känner till det. Läs mer här och se kartorna som visar vart den beslutade korridoren går.

Eftersom flera år har gått, kanske alla som blir berörda av den nya järnvägen, inte känner till
det. Inom korridoren, som kan vara upp till cirka 2 km bred, ska den exakta järnvägslinjen läggas fast i järnvägsplaner för de olika delsträckorna under 2017-2019.

Trafikverket beslutade 2010 om vilken korridor som ska gälla för Norrbotniabanan. I fjol återupptogs arbetet för mer detaljerad planering av sträckan, inom den beslutade korridoren mellan Umeå-Skellefteå.

Många fastighetsägare inom korridoren kommer att beröras, mer eller mindre, av den nya järnvägen. Och även andra som bor eller vistas nära. De områden som Trafikverket tittar på och som kommer att påverka den exakta dragningen är; Funktion, Ekonomi, Människa, Samhälle och Miljö.

Korridoren är vald att gå kustnära och i huvudsak nära E4 vilket berörda kommuner, Naturvårdsverket, rennäringen, med flera har önskat. Det är viktigt att även möjliggöra stationslägen på kustnära orter..

Sträckan Umeå-Robertsfors

Trafikverket har beslutat att korridoren ska vara det kustnära alternativet längs E4, förbi Sävar och Bygdeå upp mot Robertsfors. Det ger också möjlighet till samordning av barriärer för vilt och rennäring. En station för resandeutbyte planeras i Robertsfors.

Sträckan Robertsfors-Skellefteå

Trafikverket beslutade även här om det östliga alternativet, som innebär att den valda korridoren för Norrbotniabanan blir från Robertsfors mot E4. Vid Ånäset går den in väster om sjön Stor-Lövvattnet och rakt upp för att möta E4 igen vid Bureå och in mot centrala Skellefteå på östra sidan av E4 .

Fortsatt arbete med planering av den nya Norrbotniabanan

Trafikverket kommer under 2017-2018 att bjuda in till samrådsmöten med fastighetsägare, nyttjanderättshavare och övriga intressenter för att tydligt redovisa förslag till den framtida järnvägssträckningen, vilka områden som kan komma att påverkas samt få in synpunkter.

Information och kartor

Läs mer och se kartorna nedan där du kan klicka på + och förstora bilden. Vid frågor kontakta våra markförhandlare: Henrik Sjögren, 010-123 74 07 eller Hans Stöckel, 070-305 99 36.

Karta järvägskorridor Umeå-Robertsfors

Karta järnvägskorridor Robertsfors-Skellefteå

För mer fördjupad information om järnvägsutredningarna och beslutsunderlaget , se under fliken Dokument i menyn och undermenyn Arkiv.