Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Så här hanterar vi dina synpunkter

Planeringsarbetet för Norrbotniabanan är uppdelat på flera delsträckor. För alla delsträckor har Trafikverket ett löpande samråd genom hela processen.

I samband med särskilda samrådsmöten skapar vi ärendenummer i diariet för inkomna synpunkter. Det gör vi dels för att hålla ordning på inkomna synpunkter och dels för att inkomna synpunkter är offentlig handling som den som så önskar ska kunna ta del av via diariet.

Skicka dina synpunkter via e-post till projektet: investeringsprojekt@trafikverket.se eller via post till: Trafikverket, Ärendemottagningen, Region Nord, Box 810, 781 28 Borlänge. Inlämnade synpunkter diarieförs och blir därmed offentliga.

Vi kommer att samla och bemöta inkomna synpunkter och frågor i en samrådsredogörelse. Samrådsredogörelsen kommer att redovisas i samband med utställelse av granskningshandlingar inför fastställelse av järnvägsplan.

Inlägg eller kommentarer på projektets Facebooksida kan vi tyvärr inte hantera i den formella processen. Men vi vill gärna ha en levande Facebooksida, så kommentera gärna och gör inlägg på vår sida - men kom håg att även maila eller posta om du vill att det ska hanteras vidare i processen.