Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Vattenverksamhet Umeå-Dåva samrådshandling

Samrådshandlingar för prövning av vattenverksamhet för byggande av tre broar över Tavelån, bortledning av grundvatten för skärningen i20 samt tunnel Ersmarksberget.

I samband med Trafikverkets arbete med järnvägsplan för Norrbotniabanan, sträckan Umeå-Dåva, tas samrådshandlingar fram för prövning av vattenverksamhet. Vattenverksamheten avser byggande av tre broar över Tavelån, bortledning av grundvatten för Skärningen I20 och för tunneln genom Ersmarksberget.

Den planerade vattenverksamheten berör bysamfälld mark, Anumark S:8, Anumark S:10 och Hjåggmark S:5. Eftersom känd styrelse eller förvaltning saknas och delägarkretsen innefattar fler än 10 delägare underrättas delägarna om samrådet genom kungörelsedelgivning enligt delgivningslagen.

Granskningstid: 25 oktober - 15 november 2017. Handlingarna finns på www.trafikverket.se/norrbotniabanan. Skicka dina synpunkter till Trafikverket, Ärendemottagningen, Box 810, 781 28 Borlänge, eller till investeringsprojekt@trafikverket.se, senast den 15 november 2017. Ange diarienummer:

TRV 2017/90196 Tavelån 1-3
TRV 2017/90201 Ersmarkstunneln
TRV 2017/90204 Skärningen I20

Mer information: Marie Eriksson, projektledare, tel. 010-123 74 56 eller Jonas Jonsson, miljöhandläggare, tel. 010-123 69 44.