Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Uppdaterad lägesbild i delprojekten

Arbetet fortgår med järnvägsplaner på sträckan Umeå-Skellefteå. Status i våra delprojekt inför 2018 kan du läsa mer om nedan.

Vi har vissa förseningar delprojekten utifrån vad vi tidigare har utlovat när det gäller tidpunkter för samråd. Exakta datum för samråd kommer att publiceras här på webbsidan under januari/februari.

- Det är inte oväntat att vissa delar drar ut på tiden i ett projekt som är så pass omfattande och komplext, menar Lars Bergdahl, projektchef. Projekterande konsulter jobbar på och har dessutom uppdraget att samordna sig så att vi får en enhetlighet hela vägen från Umeå till Skellefteå. Det är viktigare är att det blir en bra järnvägssträckning än att arbetet går snabbt och tidsförskjutningen påverkar inte projektet negativt. Dessutom kommer jul och nyår in mitt i processen.

Så här ser lägesbilden ut i varje delprojekt:

Umeå - Dåva

Järnvägsplanen för projektets första 12 kilometer mellan Umeå-Dåva är klar och har lämnats in till fastställelse i slutet av november 2017 enligt tidplan. Planerad byggstart är under 2018.

Dåva-Gryssjön

På sträckan från Dåva och upp till kommungränsen vid Gryssjön pågår dialogmöten med kommuner och andra intressenter inför olika förslag till linjedragning av järnvägen som kan presenteras på ett första samrådsmöte i Sävar med berörda fastighetsägare och närboende under kvartal 1.

Robertsfors

Arbetet pågår med linjestudier på hela sträckan genom kommunen och vi har samrådsmöten med kommunen. Kompletterande linjeutredningar pågår just nu för passagerna vid Bobacken/Bygdeå och Ånäset bland annat utifrån synpunkter som inkommit. Projektet räknar med samråd av förslaget till järnvägslinje med berörda fastighetsägare och närboende under första tertialet nästa år.

Skellefteå

Linjestudierna är på väg att landa i ett förslag till linje från kommungränsen söderut upp till Skellefteå C. Linjen kommer att samrådas med berörda fastighetsägare och närboende i Bureå och Skellefteå under februari 2018.