Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Människor stiger av och på tåg vid perrong

Samrådsmöten delen genom Skellefteå vecka 9

Vi bjuder in fastighetsägare, nyttjanderättshavare och allmänheten till samrådsmöten där vi presenterar förslag till järnvägslinje genom Skellefteå kommun.

Kartor med föreslagen linje finns under Dokument - Aktuella handlingar Skellefteå. På så sätt kan du ta del av föreslagen linje även om du inte deltar på samrådsmötena.

Mötena äger rum 27/2, 28/2 samt 1/3 med följande geografiska indelning:
27 februari - I Övre Bäck, sträckan Ytterbyn-Grandbodarna. Plats: samlingslokalen, kl. 16-20 med presentation vid två tillfällen, kl. 17 och 19.
28 februari - I Skellefteå, sträckan Södra Innervik-Skellefteå C. Plats: Scandic Hotel kl. 15-20 med presentation vid två tillfällen, kl. 16 och 19.
1 mars - I Bureå, sträckan Granbodarna-Södra Innervik. Plats: Folkets hus, kl. 15-20 med presentationer kl. 16 och 19.

Synpunkter på samrådsunderlaget lämnas via brev till Trafikverket Ärendemottagningen, Box 810, 781 28 Borlänge,eller via e-post investeringsprojekt@trafikverket.se senast den 16 mars 2018. Märk synpunkten med följande diarienummer i rubriken:
TRV 2016/112 561 Ytterbyn-Grandbodarna
TRV 2016/112 563 Grandbodarna-Södra Innervik
TRV 2016/112 566 Södra Innervik-Skellefteå

Representanter från Skellefteå kommun kommer att finnas på plats vid samtliga möten för att informera om kommunens planer och tankar kring järnvägsprojektet.

För mer information, ta kontakt med Hans Stöckel, tel. 070-305 99 36 eller Andreas Taavo, tel. 070-336 34 00 som arbetar med mark- och fastighetsfrågor.