Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bakgrund till projekt Norrbotniabanan

Stambanan genom övre Norrland är den järnvägslinje som idag ska tillgodose landets behov av järnvägstransporter genom Norrland.

Via Malmbanan och Haparandabanan länkar den också samman Sveriges järnvägsnät med Finland och Norge. Banan är kurvig och brant och klarar inte tunga vikter eller höga hastigheter. Den kan därför inte utnyttjas tillfredsställande för landets så viktiga malm-, stål och skogsbrukstransporter. Placeringen av Stambanan, i Norrlands inland, gör att den varken är strategiskt placerad för industrins transporter eller för persontrafik. De flesta städerna ligger längs kusten så resenärerna får åka en stor omväg in i landet om de ska åka tåg. Restiderna är därför långa och turerna få.

Enkelspårig

Stambanan genom övre Norrland har ytterligare en brist och det är att hela linjen är enkelspårig. Därmed är den mycket sårbar och oflexibel. Vid förseningar påverkas alla andra tåg på sträckan och vid fel eller upprustningsarbeten blir alla tåg stående tills banan är körbar igen. Ingen omledning till andra järnvägslinjer är möjlig eftersom det är den enda järnvägen i nord-sydlig riktning mellan Umeå och Luleå.

Förbättrad kapacitet

Genom tillkomsten av Norrbotniabanan förbättras kapaciteten avsevärt. Den nya, moderna järnvägen går i en rakare sträckning närmare flertalet målpunkter, den tål dessutom tyngre laster och högre hastigheter vilket gynnar godstrafiken. Norrbotniabanan kommer att gå längs kusten där de flesta av Norrlands största städer är belägna, på så vis kan den i större utsträckning användas för persontrafik, både regionalt och nationellt. Möjligheterna till arbetspendling förbättras radikalt. Eftersom Stambanan kommer att finnas kvar som ett alternativt spår till Norrbotniabanan även fortsättningsvis, minskar järnvägens sårbarhet och kapaciteten ökar ytterligare.