Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Havsbadet blir valet för Norrbotniabanan vid Byske

(2010-03-25)

En östlig dragning enligt alternativ Havsbadet blir Banverkets val för det fortsatta arbetet med Norrbotniabanans delsträcka vid Byske i Västerbotten.

I järnvägsutredningen för Norrbotniabanans delsträcka mellan Ostvik och länsgränsen Norrbotten/Västerbotten fanns två huvudalternativ för passagen av Byske. Det var dels en västlig dragning vid europavägen – alternativ E4 – dels en östlig dragning – alternativ Havsbadet. Banverket har nu valt att alternativ Havsbadet ska ligga till grund för den fortsatta planeringen.

– Vår sammanvägda bedömning av funktion, samhällsekonomi och miljö är att alternativ Havsbadet totalt sett är mest fördelaktig, säger Banverkets utredningsledare Jöran Gärtner.

I beslutet slås också fast att man ska ta särskilda hänsyn vid passage av känsliga områden samt att resecentrum för Byske ska placeras på bro.
På delsträckan söder om Byske, ned till Ostvik, och norr om Byske upp till länsgränsen bedömdes i järnvägsutredningen att det bara fanns en ändamålsenlig sträckning, så där har inget val behövt göras nu.

Det valda alternativet är i form av en utredningskorridor, en zon, där den mer exakta dragningen av en eventuell ny järnväg preciseras i nästa skede, järnvägsplanen. Innan järnvägsplan kan fastställas ska valet av alternativ prövas av regeringen enligt miljöbalken.

Norrbotniabanan är en planerad 27 mil lång ny kustnära järnväg mellan Umeå och Luleå. Syftet är att öka kapaciteten för godstransporter och möjliggöra persontågstrafik efter Norrlandskusten. Planeringen av Norrbotniabanan är indelad i sex järnvägsutredningar för olika delsträckor. Hela Norrbotniabanan beräknas kosta mellan 20 och 26 miljarder kronor.