Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Norrbotniabanan utreds mellan Piteå och Södra Gäddvik

Nu startar järnvägsutredningen för Norrbotniabanans delsträcka norr om Piteå upp till Södra Gäddvik strax söder om Luleå. Utredningen ska välja en principlösning för det fortsatta planeringsarbetet.

Ska en eventuell framtida järnväg dras nära E4 eller längre in i landet? Var ska det bli stationslägen för regionaltåg? Det är frågor som järnvägsutredningen ska belysa.

– Utmed delsträckan passeras några tätorter som kan vara aktuella för stationsstopp. För utredningen kommer det vara intressant att värdera den regionala utvecklingen med ett stationsläge mot andra principfrågor, säger Banverkets utredningsledare Jöran Gärtner.

Arbetet med Norrbotniabanan är indelat i sex olika järnvägsutredningar för olika delsträckor. Fyra av utredningarna är avslutade eller pågår, och nu påbörjas arbetet med de återstående. Syftet med en järnvägsutredning är att studera flera alternativ till en ny järnväg och välja ett som sedan detaljutformas i nästa skede; järnvägsplanen.

För Norrbotniabanans sträcka mellan Piteå och Luleå gjordes 2006 en förstudie, som är det första skedet i planeringen. I förstudien identifierades två huvudalternativ, en östlig dragning längs med E4 och en längre västerut. Mellan dem finns kombinationsalternativ.

Den östliga dragningen är kortare och ger möjlighet till stationer för regionaltåg i flera samhällen, men den passerar nära ett Natura 2000-område vid Möröfjärden. En västlig dragning blir längre och ger inga stationslägen mellan Piteå och Luleå. Dessa olika lösningar ska nu utredas närmare i järnvägsutredningen.

Konsultföretaget WSP kommer att arbeta med järnvägsutredningen Piteå – Södra Gäddvik.

Norrbotniabanan är en planerad 27 mil lång ny kustnära järnväg mellan Umeå och Luleå. Syftet är att öka kapaciteten för godstransporter och möjliggöra persontågstrafik efter Norrlandskusten. Hela Norrbotniabanan beräknas kosta mellan 20 och 26 miljarder kronor.