Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ostvik-länsgränsen (JU 130)

Landskapets förutsättningar

Från Skellefteå och norrut har landskapet en tydlig riktning ostsydost/västnordväst som skapats av inlandsisen. Riktningen i landskapet syns tydligt i älvdalarna till Kåge-, Byske och Åby älv. Mellan de stora älvarna finns många mindre vattendrag. Bebyggelsen i området är knuten till älvdalarna där förutsättningarna för jordbruket styrt bosättningarnas placering.

Terrängen medför en del problem för att hitta bra järnvägslösningar; höjdryggar, dalgångar, vattendrag och sjöar måste passeras. Särskild hänsyn måste tas vid tätorter, bymiljöer och älvspassager.

Stor vikt kommer att läggas vid att hitta en bra lösning i eller nära Byske, där även väg E4 kan komma att påverkas.