Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Robertsfors-Skellefteå-Ostvik (JU 120)

Landskapets förutsättningar

Landskapet norr om Robertsfors består av relativt kuperad terräng med inslag av småkullar.

Kring Ånäset är höjdskillnaderna inte så stora och de öppna dalgångarna kräver stor omsorg vid utformningen av järnvägen.

Norrut mot Skellefteå flygplats präglas landskapet av flack skogsmark med inslag av höjdpartier. Området består av många sjöar inom den slingrande Bureälvens vattensystem. Sjöarna omges av småskalig bebyggelse och jordbruksmark. Denna småskalighet kan komma att påverkas av ett järnvägsprojekts storskalighet. Det är viktigt att i planeringen försöka hitta naturliga lägen för järnvägen där den bästa passar in i områdets karaktär.

I det västra alternativet via Burträsk består landskapet av kraftigt kuperat skogslandskap. Några av kustlandets största sjöar finns också här.

Odlingsmarken är ännu mera småskalig här till följd av det kuperade landskapet. En järnvägsdragning i väster lär innebära en del bergskärningar och tunnlar. Placeringen av dessa måste studeras noggrant. Norr om Burträsk upp mot Skellefteå kan järnvägen anpassa ganska bra till landskapet mellan dalgången och bergen.

Tätorter och bymiljöer ställer särskilda krav på placering av järnvägen. Passagen av Skellefteå stad ställer stora krav på analyser av stadens karaktär, järnvägens funktion och framtida utveckling av tätorten. Ett centralt läge för ett resecentrum är viktig för den framtida persontrafiken. Lösningen genom Skellefteå är "nyckeln" till valet av lösning söder om staden, dvs. valet av korridor i väst eller öst söder om Skellefteå hänger till stor del samman med vilken lösning som är lämpligast i Skellefteå.

Den stora frågan i utredningen för JU120 är alltså att lösa in- och utgångarna till Skellefteå stad på bästa sätt. Därför beror valet av korridor söder om Skellefteå stad inte på om Burträsk är mer aktuell som stationsort än flygplatsen eller Bureå, eller vice versa, utan hänger intimt samman med hur Banverket löser Norrbotniabanans sträckning genom stan. Passagen av Kågedalen norr om Skellefteå kommer också att bli en viktig fråga, både när det gäller läget och förslag till utformning av broar m.m. för att en framtida järnväg på bästa sätt ska smälta samman med det storskaliga landskapet.