Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Länsgränsen-Piteå (JU 140)

Landskapets förutsättningar

Områdets karaktär är skapad av inlandsisen. Strukturen på landskapet domineras av dalgångar och uddar och öar i kustlandet. Piteälven med sitt utlopp i Svensbyfjärden skapar ett jordbrukslandskap, branta sluttningar avgränsar det området mot nordost.

Tätorter och bymiljöer ställer särskilda krav på placering av järnvägen. Passeringen av Piteå stad ställer stora krav på analyser av bl a stadens karaktär, järnvägens funktion och framtida utveckling av tätorten. I Piteå gäller det att hitta både hitta smidiga lösningar för industrierna med anslutningsspår och bangård, samt bra lösningar för den framtida persontrafiken.