Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Nybyggt dubbelspår

Umeå-Skellefteå

Vi projekterar sträckan Umeå-Skellefteå och planerar för byggstart av sträckan Umeå-Dåva hösten 2018. Det genomförs vissa förberedande arbeten som inventeringar, markundersökningar och inmätningar.

I den korridor som finns för Norrbotniabanan pågår nu detaljplanering om var järnvägen ska ligga. Järnvägsplaner håller på att tas fram för sträckan Umeå-Skellefteå. För den första milen Umeå-Dåva har järnvägsplanen fastställts och byggstart kommer att ske under hösten 2018. I den nationella transportplan för 2018-2029 har regeringen anslagit pengar till bygget av Norrbotniabanan, Umeå-Skellefteå.

Första samråd har hållits i Skellefteå och Robertsfors och fortsatta dialoger pågår kontinuerligt med kommuner, Länsstyrelsen, enskilda markägare med flera. Projekterande konsulter arbetar i tre delprojekt på sträckan Dåva-Skellefteå. Förlag till järnvägsplaner i respektive delprojekt har presenterats under våren 2018.