Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Två trähus vid vattnet.

Aktuellt i ditt område

Arbetet med att planera och bygga Norrbotniabanan bedrivs i projektform. Vår ambition är att du ska kunna följa arbetet med Norrbotniabanan i det område där du bor.

Arbetet med Norrbotniabanan befinner sig i både bygg- och planeringsskede. För den första sträckan Umeå-Dåva har bygget påbörjats. För sträckan Dåva-Skellefteå pågår arbetet med att ta fram järnvägsplaner och de beräknas vara klara 2020.

Järnvägsplanerna beskriver hur Norrbotniabanan ska byggas, vilken mark som behövs och vilka åtgärder som måste vidtas för att skydda närmiljön. Till varje järnvägsplan hör också en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som behandlar frågor om vad bygget av Norrbotniabanan innebär för såväl människor och djur som omgivande landskap och kulturmiljö.

Har du frågor är du alltid välkommen att höra av dig till oss, kontaktuppgifter finns under respektive område.