Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

En kvinna och två barn går på en perrong bredvid ett tåg.

Aktuellt i ditt område, Norrbotniabanan

Arbetet med att planera och bygga Norrbotniabanan bedrivs i projektform, med flera delprojekt längs sträckan. Här kan du följa arbetet med Norrbotniabanan i det område där du bor.

Arbetet med Norrbotniabanan befinner sig i både bygg- och planeringsskede. För den första sträckan Umeå-Dåva har bygget påbörjats. Arbetet med järnvägsplaner avslutas och detaljprojekteringen påbörjas för sträckan Umeå–Skellefteå.

Järnvägsplanerna beskriver hur Norrbotniabanan ska byggas, vilken mark som behövs och vilka åtgärder som måste vidtas för att skydda närmiljön. Till varje järnvägsplan hör också en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som behandlar frågor om vad bygget av Norrbotniabanan innebär för såväl människor och djur som omgivande landskap och kulturmiljö.