Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Yv över Norra hamn i Luleå.

Skellefteå–Luleå, Norrbotniabanan

I juli 2021 meddelade regeringen att de ger Trafikverket i uppdrag att påbörja planeringsarbetet för Norrbotniabanans återstående delsträcka Skellefteå–Luleå.

Sedan tidigare har sträckan mellan Umeå och Skellefteå haft finansiering och redan 2018 sattes spaden i marken för den första delsträckan mellan Umeå och Dåva. I juli 2021 meddelade regeringen att Trafikverket ges i uppdrag att påbörja planläggningsarbetet för den återstående delsträckan Skellefteå–Luleå.

Järnvägsutredningarna för sträckan Skellefteå–Luleå är uppdelade i flera olika delsträckor som du kan läsa om via länken "Järnvägsutredningar för Norrbotniabanan" nedan. I materialet kan du se hur den så kallade korridoren där järnvägen ska gå är planerad. Där det finns alternativa dragningar av korridoren i utredningarna kommer arbetet med järnvägsplaner att fastställa vilka alternativ och vilken exakt sträckning inom korridoren som väljs. Trafikverket kommer genom informationsmöten, samråd och granskningar att informera och föra dialog med de som är berörda i närområdet.