Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Yv över Norra hamn i Luleå.

Skellefteå–Luleå, Norrbotniabanan

I juli 2021 meddelade regeringen att de ger Trafikverket i uppdrag att påbörja planeringsarbetet för Norrbotniabanans återstående delsträcka Skellefteå–Luleå.

Sedan tidigare har sträckan mellan Umeå och Skellefteå haft finansiering och redan 2018 sattes spaden i marken för den första delsträckan mellan Umeå och Dåva. I juli 2021 meddelade regeringen att Trafikverket ges i uppdrag att påbörja planläggningsarbetet för den återstående delsträckan Skellefteå–Luleå.

Järnvägsutredningar för Norrbotniabanan

Järnvägsutredningarna för sträckan Skellefteå–Luleå är uppdelade i flera olika delsträckor. Genom den röda knappen "Järnvägsutredningar för Norrbotniabanan" nedan kan du läsa mer om dem och också se hur korridoren där järnvägen ska gå är planerad.

Där det finns alternativa dragningar av korridoren i utredningarna kommer arbetet med järnvägsplaner att fastställa vilka alternativ och vilken exakt sträckning inom korridoren som väljs. Trafikverket kommer genom informationsmöten, samråd och granskningar att informera och föra dialog med de som är berörda i närområdet.

Processen från planering till byggande

När Trafikverket planerar och bygger vägar och järnvägar börjar vi med en omfattande planeringsprocess. Där gör vi en åtgärdsvalsstudie och tar fram en väg- eller järnvägsplan. Efter det tar vi fram en bygghandling innan projektet är redo för byggstart.

Genom den röda knappen "Så fungerar arbetet från plan till bygge" nedan kan du läsa mer om Trafikverkets arbetsprocess och hur du kan påverka.