Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Höstfärgade träd.

Robertsfors

Norrbotniabanan inom Robertsfors kommun sträcker sig från Gryssjön i söder till Ytterbyn i norr och kommungränsen mot Skellefteå.

Norrbotniabanans järnvägssträckning genom Robertsfors kommun är 53 kilometer och består av två järnvägsplaner: Gryssjön-Robertsfors och Robertsfors-Ytterbyn. I Robertsfors planerar vi för en regionaltågsstation.

Arbetet med att ta fram järnvägsplaner sker i flera olika steg för att säkerställa att de uppfyller kraven avseende funktion, samhälle, miljö, genomförande och ekonomi. Vi tittar även på hur det ser ut med boende i närheten, risken för intrång, buller, andra fastigheter eller industrier och hur miljöpåverkan ser ut samt hur E4:an och andra större vägar påverkas. Vi tittar även på hur vi kan passera över vattendrag på bästa sätt och hur vi löser passage för djur, både vilt och renar och vattenlevande djur.

Gryssjön-Robertsfors, JP03

Järnvägsplan, JP03, sträcker sig från kommungränsen mot Umeå, Gryssjön och upp till Robertsfors. Arbetet med järnvägsplanen pågår och i december 2019 presenterade vi vårt förslag till järnvägslinje vid ett samråd. Nu fortsätter arbetet med att sammanställa inkomna synpunkter och under 2020 hoppas vi kunna ställa ut järnvägsplanen för granskning. 
Samråd 3 december 2019

Robertsfors-Ytterbyn, JP04

Järnvägsplan, JP04, sträcker sig från Robertsfors och upp till Ytterbyn och kommungränsen till Skellefteå. I Robertsfors planerar vi för att bygga en regionaltågstation. Under 2020 kommer vi skicka in miljökonsekvensbeskrivningen till Länsstyrelsen och ställa ut järnvägsplanen för granskning.