Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Två unga kvinnor går uppför en trappa med resväskor.

Robertsfors

Norrbotniabanan inom Robertsfors kommun sträcker sig från Gryssjön i söder till Ytterbyn i norr och kommungränsen mot Skellefteå.

Norrbotniabanans järnvägssträckning genom Robertsfors kommun är 53 kilometer och består av två järnvägsplaner: Gryssjön-Robertsfors och Robertsfors-Ytterbyn. I Robertsfors planerar vi för en regionaltågsstation.

Under Dokument ser du alla aktuella handlingar för de två järnvägsplanerna inom Robertsfors kommunen.

Gryssjön-Robertsfors, JP03

Järnvägsplan, JP03, sträcker sig från kommungränsen mot Umeå, Gryssjön och upp till Robertsfors. Arbetet med järnvägsplanen pågår och i december 2019 presenterade vi vårt förslag till järnvägslinje vid ett samråd. Den 29 mars 2021 kommer vi ställa ut järnvägsplanen för granskning. Handlingar hittar du under Dokument.

Robertsfors-Ytterbyn, JP04

Järnvägsplan, JP04, sträcker sig från Robertsfors och upp till Ytterbyn och kommungränsen till Skellefteå. I Robertsfors planerar vi för att bygga en regionaltågstation. Järnvägsplanen var ute på granskning i slutet av 2020 och nu pågår arbete med att granska de inkomna synpunkterna.