Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Vy över Skellefteå älv.

Skellefteå, Norrbotniabanan

Norrbotniabanan inom Skellefteå kommun sträcker sig från Ytterbyn i söder till centrala Skellefteå.

Norrbotniabanans järnvägssträckning genom Skellefteå kommun är 50 kilometer och består av tre järnvägsplaner: Ytterbyn-Grandbodarna, Grandbodarna-Södra Tuvan och Södra Tuvan-Skellefteå C. Vi planerar för ett resecentrum i Skellefteå och regionaltågsstation i Bureå.

Handlingarna för järnvägsplanerna inom Skellefteå kommun hittar du i menyn under Dokument, eller via länkrutan längre ner på den här sidan.

Ytterbyn-Grandbodarna, JP05

Norrbotniabanans sträckning genom Skellefteå. 

Järnvägsplan, JP05, sträcker sig från kommungränsen mot Robertsfors, Ytterbyn och upp till Grandbodarna. Arbetet med järnvägsplanen är klar och kommer nu att skickas in till Juridik och planprövning, central funktion inom Trafikverket, som prövar frågan om att fastställa järnvägsplanen.

Grandbodarna-Södra Tuvan, JP06

Järnvägsplan, JP06, sträcker sig från Grandbodarna, via Bureå och upp till Södra Tuvan. I Bureå planerar vi för att bygga en regionaltågstation. Länsstyrelsen har godkänt miljökonsekvensbeskrivningen och under hösten 2020 ställde vi ut järnvägsplanen för granskning. 
Granskningshandling, JP06

Södra Tuvan-Skellefteå C, JP07

Järnvägsplan, JP07, börjar vid Södra Tuvan, passerar över Skellefte älv på bro och fortsätter in mot Risön. I höjd med Morön ansluter den nya järnvägen till Skellefteåbanans befintliga sträckning och fortsätter in mot Skellefteå C, där ett nytt resecentrum planeras tillsammans med Skellefteå kommun. Järnvägsplanen slutar strax innan Klockarbergsvägen. Under våren 2020 ägde ett digitalt samråd rum för att få in synpunkter på vårt förslag till järnvägsplan och årsskiftet 2020-2021 pågick samråd om buller och vibrationer. Granskning av järnvägsplanen sker 11 juni till 16 juli.

Skellefteå C–Myckle, JP08

Järnvägsplan, JP08, sträcker sig från Skellefteå C och följer befintlig järnvägsbana västerut mot Myckle. Syftet med järnvägsplanen är att bygga dubbelspår på befintlig bana. Dubbelspåret ökar kapaciteten och är en förutsättning för trafikstarten av Norrbotniabanan mellan Umeå och Skellefteå, eftersom Skellefteåbanan kommer att användas för att koppla Norrbotniabanan till stambanan. Arbetet med järnvägsplanen startar under våren 2021 och beräknas pågå till 2023. Inledande samråd är planerade till hösten 2021.