Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Vy över Skellefteå älv.

Skellefteå

Norrbotniabanan inom Skellefteå kommun sträcker sig från Ytterbyn i söder till centrala Skellefteå.

Norrbotniabanans järnvägssträckning genom Skellefteå kommun är 50 kilometer och består av tre järnvägsplaner: Ytterbyn-Grandbodarna, Grandbodarna-Södra Tuvan och Södra Tuvan-Skellefteå C. Vi planerar för ett resecentrum i Skellefteå och regionaltågsstation i Bureå.

Under Dokument ser du alla aktuella handlingar för de tre järnvägsplanerna inom Skellefteå kommunen.

Karta med Norrbotniabanans sträckning genom Skellefteå kommun.
Norrbotniabanans sträckning genom Skellefteå kommun. 

Ytterbyn-Grandbodarna, JP05

Järnvägsplan, JP05, sträcker sig från kommungränsen mot Robertsfors, Ytterbyn och upp till Grandbodarna. Arbetet med järnvägsplanen är klar och kommer nu att skickas in till Juridik och planprövning, central funktion inom Trafikverket, som prövar frågan om att fastställa järnvägsplanen.

Grandbodarna-Södra Tuvan, JP06

Järnvägsplan, JP06, sträcker sig från Grandbodarna, via Bureå och upp till Södra Tuvan. I Bureå planerar vi för att bygga en regionaltågstation. Länsstyrelsen har godkänt miljökonsekvensbeskrivningen och under hösten 2020 ställde vi ut järnvägsplanen för granskning. 
Granskningshandling, JP06

Södra Tuvan-Skellefteå C, JP07

Järnvägsplan, JP07, börjar vid Södra Tuvan, passerar över Skellefte älv på bro och fortsätter in mot Risön. I höjd med Morön ansluter den nya järnvägen till Skellefteåbanans befintliga sträckning och fortsätter in mot Skellefteå C, där ett nytt resecentrum planeras tillsammans med Skellefteå kommun. Järnvägsplanen slutar strax innan Klockarbergsvägen. Under våren 2020 ägde ett digitalt samråd rum där vi ville få in synpunkter på vårt förslag till järnvägenssplan. Den 15 december 2020-15 januari 2021 pågår samråd om buller och vibrationer.