Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Vy över Skellefteå älv.

Skellefteå

Norrbotniabanan inom Skellefteå kommun sträcker sig från Ytterbyn i söder till centrala Skellefteå.

Norrbotniabanans järnvägssträckning genom Skellefteå kommun är 50 kilometer och består av tre järnvägsplaner: Ytterbyn-Grandbodarna, Grandbodarna-Södra Tuvan och Södra Tuvan-Skellefteå C. Vi planerar för ett resecentrum i Skellefteå och regionaltågsstation i Bureå.

Arbetet med att ta fram järnvägsplaner sker i flera olika steg för att säkerställa att de uppfyller kraven avseende funktion, samhälle, miljö, genomförande och ekonomi. Vi tittar även på hur det ser ut med boende i närheten, risken för intrång, buller, andra fastigheter eller industrier och hur miljöpåverkan ser ut samt hur E4:an och andra större vägar påverkas. Vi tittar även på hur vi kan passera över vattendrag på bästa sätt och hur vi löser passage för djur, både vilt och renar och vattenlevande djur.

Karta med Norrbotniabanans sträckning genom Skellefteå kommun.
Norrbotniabanans sträckning genom Skellefteå kommun. 

Ytterbyn-Grandbodarna, JP05

Järnvägsplan, JP05, sträcker sig från kommungränsen mot Robertsfors, Ytterbyn och upp till Grandbodarna. I november godkände Länsstryrelsen planens miljökonsekvensbeskrivning och vi ställde ut järnvägsplanen för granskning vintern 2019/2020.
Granskningshandling, JP05.

Grandbodarna-Södra Tuvan, JP06

Järnvägsplan, JP06, sträcker sig från Grandbodarna, via Bureå och upp till Södra Tuvan. I Bureå planerar vi för att bygga en regionaltågstation. Länsstyrelsen har godkänt vår miljökonsekvensbeskrivningen och under hösten 2020 ställer ut järnvägsplanen för granskning. 
Granskningshandling, JP06

Södra Tuvan-Skellefteå C, JP07

Järnvägsplan, JP07, börjar vid Södra Tuvan, passerar över Skellefte älv på bro och fortsätter in mot Risön. I höjd med Morön ansluter den nya järnvägen till Skellefteåbanans befintliga sträckning och fortsätter in mot Skellefteå C, där ett nytt resecentrum planeras tillsammans med Skellefteå kommun. Järnvägsplanen slutar strax innan Klockarbergsvägen. Under våren 2020 ägde ett digitalt samråd rum där vi ville få in synpunkter på vårt förslag till järnvägens sträckning, förändringar av enskilda vägar och de allmänna vägarna 95, 372 och 829 samt stängning av enskilda utfarter. Samråd ägde rum 15 april-27 maj.