Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ung kvinna på tågstation.

Samråd Södra Tuvan-Skellefteå C

Nu är det dags för samråd för buller och vibrationer för Norrbotniabanans sträcka Södra Tuvan-Skellefteå. Vi kan tyvärr inte vara på plats i Skellefteå som planerat på grund av covid-19. Samrådet genomförs som planerat fast nu helt digitalt.

Samråd om buller och vibrationer

I april 2020 hade vi ett samråd för järnvägsplanen på sträckan Södra Tuvan-Skellefteå. Det här samrådet berör endast buller och vibrationer.

Buller

I samrådsmaterialet visar vi den beräknade bullerutbredningen och föreslagna bullerskyddsåtgärder. Bullerskyddsåtgärder genomförs i form av spårnära respektive fastighetsnära åtgärder. De spårnära åtgärderna som föreslås i planen är hög spårnära skärm eller hög vägnära skärm. Fastighetsnära åtgärder kan vara av olika slag beroende på behoven för att klara Trafikverkets riktvärden, till exempel byte till bullerdämpande friskluftsventiler, en bullerskyddad uteplats, fönsterbyte och i vissa fall åtgärder av fasaden.

Vibrationer

Vad gäller vibrationer redovisas uppmätta värden från befintlig järnväg för de byggnader där mätningar utförts 2018 och 2020 samt beräknade framtida komfortvärden i byggnaderna när den nya järnvägen har byggts. Främsta åtgärden mot vibrationer från järnvägsanläggningen vidtas genom att det byggs en helt ny järnväg, dimensionerad för kommande trafikering, med dagens krav på stabilitet och uppbyggnad av bankroppen. Längs vissa sträckor har grundläggningsmetod för järnvägen valts specifikt för att minimera vibrationerna från den nya järnvägen.

Handlingar

Här på webben har vi samlat alla handlingar som vi skulle presenterat på samrådsmötet. De finns under sidan Dokument buller och vibrationer

Synpunkter

Fram till den 15 januari 2021 kan du lämna synpunkter på vårt förslag, via webbformuläret eller e-post investeringsprojekt@trafikverket.se.

Vill du skriva brev gör du det till: Trafikverket, Ärendemottagningen, Stora projekt Norrbotniabanan, Box 810, 781 28 Borlänge. Ange diarienummer TRV 2016/112566.

Kontakt

Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta oss i projektet. 

  • Maria Erlandsson, projektledare, telefon 010-123 67 91
  • Gunnel Nilsson, projekteringsledare, telefon 010-123 71 04