Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Vy över Umeå älv.

Umeå

Norrbotniabanan börjar i Umeå och sträcker sig via Sävar vidare upp mot Gryssjön och kommungränsen mot Robertsfors.

Norrbotniabanans järnvägssträckning genom Umeå kommun är 28 kilometer och består av två järnvägsplaner: Umeå-Dåva och Dåva-Gryssjön. I Sävar planerar vi för en regionaltågsstation.

Under Dokument ser du alla aktuella handlingar för de två järnvägsplanerna inom Umeå kommunen.

Umeå-Dåva, JP01

Järnvägsplanen för sträckan Umeå-Dåva har fått laga kraft och byggstart ägde rum i augusti 2018. Ett antal olika förbererdande arbeten på sträckan har skett och i september 2020 påbörjas entreprenader med broar och grundförstärkning av den framtida järnvägen. I vår Byggdagbok kan du följa bygget.

Dåva-Gryssjön, JP02

Järnvägsplanen, JP02, sträcker sig från Dåva till Gryssjön och kommungränsen till Robertsfors. Järnvägslinjen går genom Sävar tätort i nära anslutning till E4:ans norra sida. Under hösten har arbetet med att färdigställa järnvägsplanen pågått. Och efter årskiftet 2020/2021 kommer Trafikverket att presentera vårt förslag till järnvägsplan och senare under våren kommer den att ställas ut på granskning.