Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Vy över Umeå älv.

Umeå

Norrbotniabanan börjar i Umeå och sträcker sig via Sävar vidare upp mot Gryssjön och kommungränsen mot Robertsfors.

Norrbotniabanans järnvägssträckning genom Umeå kommun är 28 kilometer och består av två järnvägsplaner: Umeå-Dåva och Dåva-Gryssjön. I Sävar planerar vi för en regionaltågsstation.

Arbetet med att ta fram järnvägsplaner sker i flera olika steg för att säkerställa att de uppfyller kraven avseende funktion, samhälle, miljö, genomförande och ekonomi. Vi tittar även på hur det ser ut med boende i närheten, risken för intrång, buller, andra fastigheter eller industrier och hur miljöpåverkan ser ut samt hur E4:an och andra större vägar påverkas. Vi tittar även på hur vi kan passera över vattendrag på bästa sätt och hur vi löser passage för djur, både vilt och renar och vattenlevande djur.

Umeå-Dåva, JP01

Järnvägsplanen för sträckan Umeå-Dåva har fått laga kraft och byggstart ägde rum i augusti 2018. Ett antal olika förbererdande arbeten på sträckan har skett och i augusti 2020 påbörjas entreprenader med broar och grundförstärkning av den framtida järnvägen.

Dåva-Gryssjön, JP02

Järnvägsplanen, JP02, sträcker sig från Dåva till Gryssjön och kommungränsen till Robertsfors. Järnvägslinjen går genom Sävar tätort i nära anslutning till E4:ans norra sida. Vi har nu ett förslag till järnvägsplan som vi vill få in synpunkter på. I samrådsmaterialet visar vi hur järnvägen ska se ut på hela sträckan. Bland annat den nya tågstationens placering i Sävar, förslag på ersättningsvägar, nya ekodukter samt ombyggnaden av E4 och trafikplatserna i Sävar. Samråd ägde rum 31 mars - 22 april 2020.