Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Brolyft december 2020

Umeå–Dåva, Norrbotniabanan

Arbetet med att bygga Norrbotniabanans första sträcka Umeå–Dåva pågår för fullt.

Norrbotniabanan första sträcka går mellan Umeå och Dåva. Utöver 12 km järnväg ska Trafikverket även bygga cirka 24 km vägar (allmänna vägar, ersättnings- och servicevägar), 13 broar och en tunnel genom Ersmarksberget.

I augusti 2018 togs det första spadtaget för Norrbotniabanan. Innan de större entreprenaderna påbörjades i september 2020 har vi genomfört en rad olika förberedande arbeten, såsom att bygga ersättningsvägar och byggvägar. 

Dåva är utpekat i Umeå kommuns översiktsplan som ett verksamhetsområde med inriktning mot materialåtervinning, energi och avfall. Den nya järnvägen längs sträckan Umeå–Dåva planeras vara i drift 2024.