Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Skog.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Fältarbeten pågår i Robertsfors

Trafikverket gör fältundersökningar inför bygget av Norrbotniabanan genom Robertsfors kommun.

I sommar kommer vi göra undersökningar för att ta fram fakta om bland annat mark, berg och vatten. Undersökningarna startar under vecka 27 med inventering av berghällar sydväst om Djäkneboda. Vid inventeringen kartläggs förekomst av berg och en bedömning gällande bergarter görs. Vi kommer även att läsa av grundvattenrör längs hela den planerade järnvägens sträcka genom Robertsfors kommun.

Framåt hösten fortsätter arbetet med att inventera dricksvattenbrunnar, energibrunnar samt anläggningar och installationer som ligger dolt i marken så som avloppsbrunnar med tillhörande infiltrationsanläggning eller jordvärmeanläggningar. Brunnens och/eller anläggningens läge kommer att mätas in och fotograferas. För dricksvattenbrunnar kommer vi mäta vattennivån och ta prov för dricksvattenanalys.