Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ett tåg som åker förbi i hög fart.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Samråd fortsätter i Västerbotten

I slutet av april planerar Trafikverket att hålla allmänna samråd i Robertsfors och Ånäset. Samråd i Sävar för sträckan Dåva-Gryssjön blir i slutet av maj. Alla samråd kommer att annonseras i dagspress, på projektsidan på webben samt på vår Facebooksida.

Ni som bor inom järnvägskorridoren kommer dessutom få en inbjudan via brev.

I delprojekt Robertsfors arbetar vi vidare med de olika förslagen till linjedragningar som presenterades vid samrådsmöte i juni förra året. Kompletterande studier har gjorts för passagerna vid Bobacken/Bygdeå och Ånäset.

Kommande samråd i Sävar handlar om att i ett tidigt skede visa olika förslag till linjedragning för Dåva-Gryssjön inom järnvägskorridoren. Efter samrådsmötet ges möjlighet att inkomma med synpunkter till Trafikverket.

Samrådsmöten för Skellefteå har hållits vecka 8-9 där föreslagen linjedragning presenterades.

Inom den beslutade järnvägskorridoren ska Trafikverket ta fram förslag på linje mellan Dåva-Skellefteå. Vi tittar på hur det ser ut för boende i närheten, risker för intrång, buller, påverkan på andra fastigheter eller industrier, hur miljöpåverkan ser ut och hur E4 och andra större vägar berörs. Dessutom tittar vi på hur vi passerar över vattendrag på bästa sätt och hur löser vi passager för djur, både vilt, ren och vattenlevande djur. Järnvägen måste också planeras rent tekniskt på ett bra sätt och kan inte ha för tvära kurvor som minskar möjligheten till snabba tåg. Norrbotniabanan ska dimensioneras för tåg i 250 km/h. Givetvis måste vi också ta hänsyn till de ekonomiskt mest fördelaktiga alternativen i våra val.

Påverkan på enskilda fastigheter

När ett så omfattande projekt som Norrbotniabanan planeras går det inte att helt undvika att mark eller fastigheter måste lösas in. Om Trafikverket ser att boende kommer att påverkas så kommer särskilda samråd att hållas med berörda fastighetsägare. Vid dessa samråd kommer även närmare information kring vilka tidsförhållanden som kan gälla för avflyttning samt värderings- och övriga ersättningsprinciper. Detta arbete bedrivs i löpande dialog med de fastighetsägare som påverkas.

– Det är tyvärr omöjligt att bygga Norrbotniabanan utan att bostadshus berörs och behöver lösas in. Så är det inom många väg- och järnvägsprojekt i Trafikverket, säger Lars Bergdahl, projektchef. Många som bor inom korridoren är medvetna om detta och vill veta så snart som möjligt om man blir berörd och vad det innebär. Å andra sidan är det många som inte alls kommer att påverkas trots att de bor inom korridoren.

Det kan förekomma buller och vibrationer under byggtiden vid t ex borrning, sprängning, spontning och pålning. Trafikverket strävar efter att använda byggmetoder som orsakar så lite buller som möjligt, och att begränsa tiden för bullrande arbeten.