Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Förberedelser inför samrådet i Robertsfors.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Samråd i Robertsfors

Den 25-26 april höll vi samråd i Ånäset och Robertsfors där vi presenterade förslaget till järnvägslinje genom kommunen.

Över 300 personer kom till våra samråd för att diskutera och höra mer om förslaget till järnvägslinje genom Robertsfors kommun. Det flesta frågorna som dök upp på mötena handlade om ersättningar och hur processen går till.

Helena Westberg, projektledare Robertsfors och Henrik Sjögren, markförhandlare.
Helena Westberg och Henrik Sjögren är laddade inför kvällens presentation.

– Det var roligt att det var så många som kom på våra samrådsmöten, då det gav oss en bra chans att förklara hur processen kring ersättning vid markintrång och inlösen av mark och fastigheter går till, säger Helena Westberg, projektledare Norrbotniabanan.

Syftet med samråden är att få in synpunkter från bland annat de närboende. De linjedragningarna som presenterades vid samråden är fortfarande bara förslag.

– Det finns en stor positiv syn kring Norrbotniabanan då man ser vinsterna med vad den kan tillföra. Samtidigt vet vi att det finns en oro kring när, var och hur saker kommer att ske. Nu inväntar vi synpunkter från samrådsmötena som vi kommer att titta närmare på, säger Helena Westberg. 

Material från samrådsmötena hittar du under aktuella handlingar Robertsfors.

Fortsatt arbete

Arbetet med att optimera linjeläget i plan och profil fortsätter och vi påbörjar även arbetet med att upprätta miljökonsekvensbeskrivningar. Nu när det är mer barmark i naturen så återupptas även fältarbetena mellan Umeå-Skellefteå.

Synpunkter

Har du synpunkter på samrådsunderlaget ska det lämnas via brev till Trafikverket, Ärendemottagningen, Box 810, 781 28 Borlänge, eller via e-post investeringsprojekt@trafikverket.se, senast den 11 maj 2018. Märk synpunkten med följande diarienummer i rubriken: TRV 2016/111 959.

För mer information, kontakta Henrik Sjögren, mark- och fastighetsfrågor, tel 010-123 74 07.