Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ytsökning på I20-området
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Sökning efter oexploderad ammunition

Här pågår sökning efter oexploderad ammunition på I20-området.

Ytavsökning på I20-området

Under våren och sommaren har ett danskt minröjningsföretag, Damasec APS, haft i uppdrag att söka efter oexploderad ammunition (OXA) på I20-området i Umeå, vilket är Försvarsmaktens tidigare regementsområde. De har ytsökt stora områden och gjort dataloggningar av möjliga OXA indikationer inför de fortsatta geoteknisk provtagningsarbeten och entreprenaderna för Norrbotniabanan. Det är ett omfattande arbete som skett i samarbete med svenska EnvyTech Solution AB.

– Området har under lång tid använts av Försvarsmakten så därför är det oerhört viktigt av arbetsmiljöskäl att vi inför bygget av Norrbotniabanan säkerställer att det inte finns kvar oexploderad ammunition, säger Marie Eriksson, projektledare Trafikverket.