Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Tåg i vinterlandskap.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Trafikverket utreder sträckan förbi Sävar

Nya förutsättningar för utformning av regionaltågsstationerna samt synpunkter kring både järnvägslinje och den kommunala planeringen gör att Trafikverket behöver utreda justeringar av de tre järnvägslinjerna förbi Sävar, som presenterades i maj 2018.

Under maj genomförde Trafikverket samråd för Norrbotniabanans järnvägsplan Dåva-Gryssjön, förbi Sävar. Inför samrådet tittade Trafikverket på tre olika linjedragningar och förordade en sydlig sträckning då den bäst uppfyllde målen.

Marie Eriksson, projektledare Trafikverket.
Marie Eriksson, projektledare Trafikverket

– Efter samrådet har vi fått in många synpunkter och frågor kring såväl järnvägssträckningen som den kommunala planeringen, säger Marie Eriksson, projektledare, Trafikverket. Vi har därför valt att avvakta med att fatta beslut om sträckningen och istället fördjupat samtalen med bland annat Umeå kommun, Skogforsk och Norra Skogsägarna.

Trafikverket har även under hösten fattat beslut om att några av de mindre stationsorterna längs Norrbotniabanan endast ska utformas för resandeutbyte. Mötesstationer kommer att byggas innan och efter stationsorterna, vilket gör att inga godståg behöver stanna inne på orterna.

– Med mötesstationer utanför tätbebyggt område blir det mindre buller vid regionaltågsstationerna när järnvägen väl är på plats, berättar Marie Eriksson.

De nya förutsättningarna för regionaltågsstationen i Sävar tillsammans med de inkomna synpunkterna gör att Trafikverket behöver utreda justeringar av de tre järnvägslinjerna som presenterades i maj 2018.

– Utredningsarbetet påbörjas nu i december och under våren 2019 kommer vi att kunna presentera ett nytt underlag för järnvägslinjen förbi Sävar, säger Marie Eriksson.

Parallellt med utredningsarbetet kommer Trafikverket fortsätta samtalen med Umeå kommun, Skogforsk och Norra Skogsägarna samt andra intressenter.