Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Tåg på järnväg i kurva.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Norrbotniabanan kom till Bureå

Den 20 mars var Trafikverket i Bureå och presenterade järnvägsplanen för sträckan Grandbodarna-Södra Innervik.

Drygt 200 personer kom till skolan i Bureå för att lyssna när Trafikverket och ÅF presenterade järnvägslinjen, vilka ersättningsvägar som behöver byggas samt vilka miljökonsekvenser detta medför. Trafikverket planerar även för en regionaltågsstation i Bureå och kommunen var representerade och kunde svara på frågor om tågstationen. 

Maria Erlandsson.
Maria Erlandsson, projektledare Trafikverket

– Att planera och bygga järnväg är en demokratisk process. Det är därför viktigt för oss i projektet att vi får höra allas synpunkter och särskilt de närboende som på ett eller annat sätt kommer att påverkas av bygget av Norrbotniabanan. Vi välkomnar alla synpunkter och att de lämnas in snarast möjligt. Vid årsskiftet 2019/2020 kommer vi ställa ut järnvägsplanerna på granskning och det är sista skedet innan de lämnas in för fastställelse, säger Maria Erlandsson, projektledare på Trafikverket.

Alla handlingarna från samrådet finns tillgängliga på webben, under Dokument Skellefteå, samt i lokalen Torparen i Bureå och i Skellefteå Stadshus. Se även frågor och svar om järnvägssträckningen förbi Bureå.

Mark och fastigheter

Arbetet med att ta fram en järnvägsplan tar lång tid och de som bor nära järnvägen har en särskilt utsatt situation. På sidan Markåtkomst och ersättningar hittar du svar på frågor om just fastigheter, markåtkomst och ersättningar. Du kan även kontakta Trafikverkets markförhandlare som kan bistå med att hitta lösningar i de fall Norrbotniabanans tänkta sträckning påverkar din fastighet. Se kontaktuppgifter överst på sidan.

Synpunkter

Vill du lämna synpunkter skickar du dem via e-post till investeringsprojekt@trafikverket.se eller:

Trafikverket
Ärendemottagningen
Stora projekt Norrbotniabanan
Box 810, 781 28 Borlänge

Ange ärendenummer TRV 2016/112563. Inlämnade synpunkter diarieförs och vi vill ha dem senast den 8 april 2019.