Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Kvinna på perrong.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Välkommen på samråd i Bureå

Arbetet med järnvägsplanerna genom Skellefteå kommun går framåt och nu är det dags för samråd för sträckan Grandbodarna-Södra Innervik.

Järnvägsplanen Grandbodarna-Södra Innervik omfattar även att väg 821 ("Flygplatsvägen") byggs om vid passage av ny järnväg vilket medför indragning av allmän väg. Enskild väg Vikdalsvägen, utfart stängs mot E4 och längs vägen läggs om till ny utfart på E4 via väg 821. Väg 826, Strömsholmsvägen, byggs om och nuvarande utfart på E4 stängs vilket medför indragning av allmän väg.

Vi bjuder in fastighetsägare och nyttjanderättshavare med flera vars mark eller utrymme kan komma att tas i anspråk samt allmänheten till samrådsmöte.

Vid samrådsmötet informerar vi om:

  • vald järnvägslinje för aktuell järnvägsplan
  • miljökonsekvensbeskrivning för sträckan
  • järnvägsplanens formella handläggning
  • indragning och förändring av allmän/enskild väg
  • stängning av enskilda utfarter
  • arbete i vatten (t.ex. omgrävningar av vattendrag etc.)

Tid: 20 mars 2019. Dörrarnas öppnas kl. 16.30 och presentationer hålls kl. 17.00 och 19.00. Mötet avslutas kl. 20.00.

Plats: Skolan i Bureå, matsal. Representanter från kommunen kommer också att finnas på plats.

Samrådskartor finns tillgängliga från den 18 mars under Dokument Skellefteå. Från den 21 mars finns alla handlingarna tillgängliga på webben samt i lokalen Torparen i Bureå och i Skellefteå Stadshus.

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter hittar du högst upp på sidan.

Varmt välkommen på samråd!